Skammens dommere i Tønsberg og Oslo Tingrett.

Forsøkt tvangsinnlagt av desperat politiadvokat som har holdt sak i ett år, uten noen bevis. Påstander fra en 13 år gammel gutt, som slipper å komme hjem om natten, om han bare ikke lager bråk der ute, er eneste kilde i utgangpunktet. Merkelig det der.

Under følger en epost far Bowen skrev til tingrettene i Oslo og Tønsberg.

Dette bildet illustrerer dommer Siw Morrow i Tønsberg tingrett. Orker ikke leite etter bilde av den damen ….

Brevet ble også sendt til domstoladministrasjonen, JernErna!’s kontor,

samt hennes daværende barneverns-minister Hole, som nå er rømt grunnet hennes egen rolle i den private barnevern-industrien.


Nedlatende, rasistisk og småborgerlig.

E-posten

Fra: mr.bowen@ Sendt: 23. mai 2017 13:15
Til: tonsberg.tingrett@domstol.no;
oslo.tingrett@domstol.no; 
postmottak@domstol.no

Emne: Sak nr. 16-TVI-OTIR/07 – Tingrettens dommere Siw Morrow og Eirik Aass

God dag

Jeg har et alvorlig problem med å finne prosessfullmektige slik dommer forlanger at jeg skal. Det skal skyldes at jeg er «usammenhengende og vanskelig å forstå», samt at jeg blandet sammen to tingretter.
Tingrettsdommer Eirik Aass i Oslo er en tåpe som lar seg kjøpe av NHO. Ung og uerfaren kanskje … Usikker av seg? Ikke vet jeg, men det var en merkelig opplevelse å lese en dom fra mannen som åpenbart var skrevet av NHO.
De to tingrettene er Tønsberg tingrett og saken hvor tingrettsdommer Siw Morrow regjerer, samt denne i Oslo tingrett med tingrettsdommerne Eirik Aass og Gunnar Grønvik. Det er flere sammenhenger som viser at disse to tingrettene har et fellesskap.

Dette fellesskapet deles med blant annet dommere og andre samfunnstopper.


At vi er jukset og bedratt er ikke et tema«Troverdighet»

En hvilken som helst norsk advokat …
Jeg har ikke funnet en advokat jeg tør stole på, som også vil representere mot dette jeg forteller om disse advokater som jeg har hatt så langt, og som sabotert for min sak.

Disse er advokat Knut Erik Storulykken Søvik, Pedofilihuset i Tønsberg, advokat Rune Selbo, Asker, advokat Willy Saar Pedersen, advokatfullmektig Eggen, som du har skrevet om, samt advokaten som gir ut bok i mars neste år, som ironisk nok omhandler tema «Troverdighet», Cecilie Schjatvet.
Og det er viktig å ikke glemme den verste, og minst humane av disse vi har vært utsatt for; Marie Sølverud fra Drammen og Holmestrand.

Tvers gjennom nedlatende, drevet av ideologi som JernErna, eugenikk, og villig til å strekke seg langt i sine bedrag for Rotary, og overordnede mål … Fælt det hun gjorde mot mor Bowen. Nedlatende, rasistisk og småborgerlig. Slikt man forventer av mennesker med sterke narsissistiske trekk uten evne til å gjenkjenne virkning av egne handlinger. Fordomsfull.


De ble i april 2017 ARRESTERT på sin skole

Rotary-sjefen til Sigurd Eggen i firma Holmen & Co i Oslo. Firma lurte både meg og sjefen min. Drittfirma, med drittfolk. Den andre advokaten som lurte min sjef heter: Soberg. – Tulling og bedrager.
I tillegg har min overordnede ved Itas amb AS vært gjennom litt med sine advokater. Han har advokat nr. 3 mener jeg i denne sakens andre sak. Det kan også nevnes at min kones sak, i Tønsberg tingretten også synes berørt.

Det er akkurat postet søksmål mot arbeidsgiver, Holmestrand internasjonale Montessori-barnehage (HIM). Arbeidsgiver, eller rettere, den ivrige styreleder Nils Astrup fra Åsgårdstrand, som bare timer i forveien hadde sendt inn bekymringsmelding til barnevernet, på vår familie.


06.04.2016 – 25.04.2016 – 26.04.2016 –  28.04.2016 – 02.05.2016 – 18.05.2016 – 25.05.2016 – 09.06.2016 – 11.06.2016 – 28.06.2016 – 20.07.2016 – 21.07.2016 – osv.Advarsel: Ikke bruk denne advokaten i barnevernsak, dersom det er en mann involvert i saken …. Dyktig advokat ellers. Cecilie Schjatvet.

En konkret handling den 25.4.2016 viser seg å være første handling vi merket, som leder til Karola Spone. Hun synes også at far Bowen var «usammenhengende», men også redd. – Som eneste. De andre har fått kalle sitt påfunn for trussel.
Minst 12 norske dommere er med i Frimurerlosjen eller andre lukkede brorskap.

              VG.NO        
Kona, har sin advokat nr. 5 i saken Nils Astrup har brukt sitt kontaktnett som Familieterapeut i Fylket, og slik skapt et totalitært maktovergrep fra samtlige involverte.

Anne Karin Smith og Nils Astrup. To farlige mennesker fra Åsgårdstrand. Begge involverte i ulovlig og dødlig bedrag i Barnevern-instustrien. Mange barneliv på samvittigheten. Nils Astrup tror han har slike rettighetter som etterkommer av Heddy Astrup (født Stang) som noen mener er «mor av barnevernet i Norge».

Han og konen hans leverer tjenester til Tønsberg. En kommune som bruker lokale advokater. En har vært siktet i stygg barnevernssak, hvor seksuelle overgrep hadde blitt påvist.

Barnevernsleder Ellen Fisher har dom på seg for å framsette falske påstander i begjæringer om inngrep og omsorgsovertagelser, Hege Lund er mellomledd i menneskehandel, i hovedsak religiøse endepunkter.

For å slippe møte i retten og forsvare sine onde handlinger, som vi påstår er tortur, terror, trakassering, ulovlig frihetsberøvelse av barn m.m.

Unødvendig bruk av handjern, overdrevet maktbruk ved forkynning fra Namsmannen- uniformert politi.


Forsøkt tvangsinnlagt av desperat politiadvokat som har holdt sak i ett år, uten noen bevis. Påstander fra en 13 år gammel gutt, som slipper å komme hjem om natten, om han bare ikke lager bråk der ute, er eneste kilde i utgangpunktet. Merkelig det der.


Terrorbyen Tønsberg


Karola Spone fra Tønsberg. Den som startet bedraget. En gang i Holmestrand, mai 2016. Styreleder, og førstedrittsekk Nils Astrup fra Åsgårdstrand sender inn en falsk og løgnaktig bekymringmeling som hevn for at far påpekte at han snakket tull. Holmestrand Inter. Montessoriskole brukte Nils Astrup som redskap for sin Vendetta
Vi kom til Tønsberg 7.6.2016. Fra 9.6.2016 har politi, barnevern og noen menigheter plaget familien Bowen ukentlig og periodevis hver dag.

201 uniformerte politi i og rundt huset, 5 pågripelser i hjemmet med sønnene våre som uheldige tilskuere alle tre gangene. De ble i april 2017 ARRESTERT på sin skole. Inne i klasserommet. Uten noen meldinger til foreldre før alle var 300 km unna. Kidnappet, for det finnes ingen legitimt vedtak.
Saken som skulle vært etterforsket av politiet i Vestfold står i skapet, med beskyldinger om de verste ting.

– Trenering
Sak Tønsberg tingrett. Dennis Bowen mot Itas amb AS – ulovlig avskjedigelse.
– Trenering
Sak Tønsberg tingrett – anke på feilaktig og krenkende vedtak i fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold.

Sertifikatet konfiskert grunnet «fare for trafikken», etter millioner av mil skadefritt (også jobbet storbilsjåfør.)

17 besøksforbud og 15 bekymringsmeldinger hovedsakelig fra HIM (Nils Astrup)

3 besøksforbud med bakgrunn i annen persons Facebook., samt drapstrussel

Det synes som at dommerne mener at jeg er usammenhengende og vanskelig og forstå. Det reageres ikke på at vi ikke gjennom en henvisning til noe spesifikt, kan bli tilkjent årsaken til at begge dommere pålegger prosessfullmektige.
Rune Selbo. Feiget ut, og trakk seg som advokat, samme dag som frist for anke …

Tønsberg tingrett: Viser til bvl § 4-16. Vi får ingen form for informasjon om barna våre.
Tønsberg tingrett: Vår datter M, og vår sønn Ni satt i 5 timer i dommeravhør. Ble plassert på institusjon for psykisk utviklingshemmede, med minimalt tilsyn i 3 uker, fikk ett vedtak skrevet i Nøtterøy kommune, samt nye fra fylkesnemnda og politi, klausulering av dommeravhør uten grunnlag (for å ta ferie) mens barna var 400 km unna, bortgjemt i skogen.

Vi ba om psykologisk eller psykiatrisk kontroll av barna, da vi mente at det brutale inngrepet ville gi traumer. Ingen av sønnene våre fikk noe som helst oppfølging. M fikk, etter ett panikkanfall på skolen, første dag, ble hun undersøkt. 17. august.


Guttene våre


Advokat Willy Saar Pedersen. Vi valgte å stole på han. Han foreslo Rune Selbo for far. Viste seg at det var en bestillijg fra politiadvokat Pernille Flage, som er Frimurerdatter av høyere grad, psykotisk rape gal, og hater far Bowen. Har derfor gjennomført en terrorkampanje mot familien Bowen som innebærer uniformert politi i boligen omtrentlig annen hver dag siden 16.09.2016. Siste besøk fra disse gale politifolkene var for 2 dager siden. 30 minutter med sparking i dører, hamring i vinduer og roping. Lappen på bildet lengre ned viser resultatet av det besøket. Henger derfortsatt ….Guttene ble tilbakeført hjem grunnet traumene inngrepet hadde påført dem. Ingen forpliktelser.

Kutt med barnevern for guttenes del. De skulle aldri vært der.
Vårt krav var absolutt: Tingrett eller «ingen barnevern etter at guttene kommer hjem». Men §4-12 dukket opp. Igjen. Samme begjæring fra 28.6.2016. Vi protesterte, og ba om tingretten.

Men nei.


 • At vi er jukset og bedratt er ikke et tema.


 • At advokatene våre faktisk jobber mot klientens mål overses av domstol.


 • At vi er forfulgt (mer ble nå) av politi og ordensmakt. Framstøt for å stresse gitte datoer som bursdager i familien.


 • Ulovlig bruk av besøksforbud, samt trenering. Ventet 1900 saksdøgn, 190 dager 8 saker (1600 døgn),  mange saker mye mer enn 90 dager, mange rundt 60 dager.
Politiadvokat Pernille Furuhaug Flage fra Sandefjord framsetter grusomme påstander om volds-dommer og annet familievold. • Intet sannferdig.
Påstand om eksisterende psykisk lidelse hos far Bowen.
 • TullAdvokat Knut Erik Storulykken Søvik. Han kansellerte våre klager til fylkesnemnden, og dro på ferie … Drittsekk av dimensjoner man må til Tønsberg for å finne.
https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/650a8387-1822-469f-87ed-166134a9cab8.png
Pappa sin Frimurte losje-gull-jente. Politiadvokat Pernille Furuhaug Flage, Sandefjord. Vi tror hun trenger psykiatrisk hjelp. Framstår som splitte pine gal. 
 • Spesialpsykolog Flaata forklarer hvorfor Sønstebøs rapport er ugyldig.
Denne rapporten er et bestillingsverk, og mandatet er familie-attentat. Hvordan Sønstebø våger skrive slik, så stygt og ondskapsfullt; om en familie og mennesker hun aldri har vært i kontakt med kan tyde på at hun ikke bør skrive slike rapporter.


 • Et dokument som er lest 5 -6 ganger (slik advokat Rød synes å måtte gjøre) er lukrativ lesning. Den 5 gjennomlesning genererer 6000 kr.
 • Når jeg har fri rettshjelp, bør retten reagere på slik misbruk av statens penger. Hvorfor godkjennes 6 gjennomlesninger av dokumentene som grunnlag for utbetalings-bilaget til NHOs korrupte advokat Aleksander Rød

Skulle gjerne hatt kunnskap om hvor jeg kan anke avgjørelsen i Tingretten om å kaste saken grunnet saksøkers vanskelige Det bes derfor om grunnlag.


Vennlig hilsen

Mr. Bowen

Politimester Sønstebø. Han hjalp Sakkyndige Leiemorder Ingrid Sønstebø med å få siktet far Bowen for drapstrusler. Det er bevist at det er løgn, men det hjelper ikke med politisjefens underskrift og garanti for påstandens sannferdighet. Follo Politikammer.
Sakkyndig Leiemorder Ingrid Sønstebø. Hun har aldri møtt familien vår, men har likevel skrevet en omfattende og drepende rapprot med familien Bowens navn i. Absolutt ingen ting annet stemmer over ens med familien Bowen.


Denne gutten jobber for NHO, og har såvidt jeg kan forstå fått mede seg en type «veildeder» og stiller med handycap (hjelp fra dommeren) i retten, for ikke tape alle sakene sine. Domspapirene er stort sett avskrift av de medbrakte papirene fra unge Rød, som han fikk fra sjefen i NHO rett før han stakk i Lekeretten.

Vi synes det er rart at ordfører i Holmestrand Alf J. Svele er dypt involvert i saken vår, siden han også er Rotary, og venn av flere av de andre involverte, Han er også far til advokatfullmektige som ble presset på mor Bowen over en periode på 6 måneder. Til sist måtte mor Bowen velge mellom å advokatfullmektig Eli Svele, eller ingen advokat … Så Eli Svele tape saken for mor Bowen … som forventet…

.JernErna og hennes regjering er skyldig i fortielse av barneverntjenestens barnedrap. For dette bør JernErna sitte i fengsel like lenge som jenta fra «Små enheter». Hun fikk forvarling av domstolen, fortsatt tenårling … Satans dommere. Måtte deres egen rettferdighet ramme dem selv, og deres familier …Forfatter: 333rebuke

Far til kidnappede barn. Kidnappet av myndighetene. Ikke begrunnet, da myndighetene ikke ser nødvendigheten av det.

2 kommentarer om “Skammens dommere i Tønsberg og Oslo Tingrett.”

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: