Norsk presse proklamerer:

Noe av det som plager meg mest med denne forfølgelsen som beskrives her, er at de økonomiske incentivene for denne grusomheten finnes i landets Storting og i Regjeringen. 1000 barn har dødd i barnevernets omsorg under Erna Solberg. Hun tjener penger på barnevern-industri, og forsvarte de private eierinteressene i saken som er kjent som «Glassjenta».

-propaganda-

Det har med jevne mellomrom vært stor ståhei fra både lokale, regionale og nasjonale myndigheter omkring kritikken som retts mot dette hold, fra oss, samfunnets mennesker.

Det er åpenbart slik at Regjeringen og Stortinget har bitt utsatt for massiv kritikk, for utallige saker, fra pedofile fylkesmenn, asyl for norske borgere på flukt fra barneverntjenestens terror, migrasjon-avtalen, abort-kaoset, og de årelange METOO-kampanjene, den ene mer absurd enn den andre, bompenger osv.

Hets og trakassering?

Å skulle gå detaljert inn i dette, vil kreve mye plass, og være uinteressant. Det interessante er snarere hva den såkalte hetsen skyldes, og hvem den rettes mot.

Slik jeg oppfatter dette er kritikken som foregår på nettet relatert til 3 viktige faktorer:

  1. Myndighetene framstår som overgripere.
  2. Det er ikke mulig å nå fram med noen form for fornuft gjennom ordinære kanaler.
  3. Generell misnøye over at den politikk som ble lovet under valg, er en helt annen enn den politikk som føres etter valg.

Kort oppsummert; myndighetene bryter folks rettigheter, og ignorerer ansvaret myndighetene har for å rette opp i dette. All kritikk forsøkes tiet ihjel.

– Forstår du ikke advarselen, kan metodene som brukes for å tie folk bli svært brutale. Som skrevet tidligere her på Mr. Bowen, kan det ende med Drap. Dette tas opp igjen lengre ned i dette skriveri.

___________________________

Mistanke om graviditet sier politidistrikt Sør-Øst

Et eksempel på metodene som brukes i politidistrikt Sør-Øst kan ses her i denne linken under her. Da kommer det 12 voksne mennesker, 6 bevæpna med skytevåpen og skjold for å pågripe min kone.

her er 3 minutter av overgrepet: PÅGRIPELSE-GRUNNLAG MISTENKT GRAVID!

Valget min kone fikk av disse væpna storm-troppene fra politidistrikt Sør-Øst var: Tvangsinnleggelse ved Psykiatrisk avdeling i Skien, eller FRIVILLIG avgi urinprøve.

Hetsere

Folk som hetser på FACEBOOK er åpenbart prioritert av politiet. Og en fin måte å illustrere en hetser kan være å vise til disse alvorlige straffesakene, hvor politi og påtalemyndigheter har brukt millioner av kroner på å forfølge disse menneskene.

Pågripes grunnet en SMS min kone sendte til vår datter.

Noen dissidenter som truer det Norske samfunnet ifølge myndighetene:

Nordlending på flukt fra norsk terror

En dissident som har sett seg nødt til å rømme fra Norge for å få fred fra terroren politiet ble, har skrevet denne bloggen som føler under, om hva som skjedde da han forsøkte varsle myndighetene om den nå pedofili-siktede, tidligere Stortingsmann og Fylkesmann i Troms.

Når Fylkesmann Ludvigsen er den som skal kontrollere og sørge for lovlighet og gode begrunnelser i fylkets barneverntjenester, hvordan kan man da anta at det har påvirket barnas rettsikkerhet, og familienes beskyttelse mot urettmessig forfølgelse, ødeleggelse og justismord?

Sitat fra «Pedofili og annet svineri, på landet og i enhver by.»

Hentet fra en av Thomas postinger:

«Da jeg varslet daværende Justisminister Anders Anundsen om at Svein Ludvigsen hadde forsøkt å voldta og rane “Marion”, ble jeg arrestert. Først kom politiet å beslagla alt av IT utstyr for å stoppe meg fra å blogge. Se video sikret fra denne hendelsen under. Senere da det ikke hjalp, ble jeg arrestert og kastet på glattcelle, for åpenbart falske anmeldelser ønsker jeg å presisere. Mens jeg satt på glattcelle ved Telemark Politikammer, ble det stukket hull på 3 av hjulene på bilen som meg og min kjæreste da disponerte. « Les Videre her

Overgripere i gunstige posisjoner for fri tilgang til barn

Jo Erik Brøyn

Pedofile i stillinger som gir uheldig tilgang til barn, finnes det bekymringsverdig mange av i barnevernrelaterte bedrifter, og bandt aktive aktører i bransjene, kommunene, fylkene og staten selv. Profitt er målet. Et slikt bevis på udyrets eksistens i offentlige gemakker bør kunne være Fylkesmann Ludvigsen selvfølgelig, ordførere her og der, samt denne psykologen som har vært sakkyndig i barnevernsaker, og medlem i kontrollutvalg, Jo Erik Brøyn, som har vært ansvarlig for utallige familie-ødeleggelser.

Lederen i den farlige gangster-familien Ensby

Ruth Ensby. Bilde fra TV2
  • Ruth Ensby. Hun er dømt i Tingretten for sine grusomme handlinger gjennom postinger på FACEBOOK. En bestemor som har kjempet for sitt barnebarns rett til å bo hos sine foreldre. Nå som hun har dom fra tingretten, er hennes samboer innkalt til avhør for ytringer.
  • Her er en del av saken. Presentert av Norsk Presse, som på ingen måte kan oppfattes som å inneha noen form for kritisk sans hva angår barnevern i Norge.

Her lister de opp alt Ruth har lagt ut, av barnevernets maktmisbruk og lovbrudd, men de straffer kun Ruth, og ikke de som har begått maktmisbruket og lovbruddene, slik at barnet ble adoptert..
Hadde barnevernet fulgt lovverket, hadde dette aldri skjedd.

Hentet fra Ruth Ensbys Facebook-vegg, hvor dommen i sin helhet er lagt ut.

Ved å søke på denne bestemorens navn finnes mer om denne saken. Et brutalt overgrep mot en familie, som vanskelig lar seg gjøre å beskrive med mine ord.

Den utagerende ungen Tonje

En 16 år gammel jente (Tonje Omdahl) som forteller om sine opplevelser i barnevernet. Hun er god til å skrive, og blir derfor lest endel. Hun lager også morsomme filmer for å forklare sin sak, og hva hun mener om disse tema nevnt i slike sammenhenger.

Jeg kan ikke annet enn si at jeg støtter denne jenta 100 % i sin formidling at sannheten i sin sak.

Det er uten tvil riktig at denne modige jenta, er et positivt tilskudd til samfunnsdebatten, og en av sannhetskildene om terroren i barneterrortjenesten.

Tekstingen er perfekt

I normale samfunn, med ytringsfrihet, og menneskerettigheter som gjelder, ville denne unge samfunnsengasjerte jenta blitt bejublet, for å stikke hodet fram for å fortelle sannheten fra hennes perspektiv. – Et svært så viktig perspektiv.

Asbjørn Birkeland er ordfører i Sauda og er gift med Helsesøster ved Austarheim skole Tone Rasmussen Birkeland i Korrupte lille Sauda! Politibetjent Thomas Breivik er udugelig i jobben sin, jeg skjønner ikke at han kan fortsette å sitte i den stillingen med alle saker og klager som han selv henlegger til og med der han selv er anmeldt. Linken som forteller om Birkeland familien:- https://www.mittryfylke.no/artiklar/askeladden

Link under.

Men i Norge mangler nettopp disse viktige frihetene. Så derfor forfølges nå denne 16 åringen av politiet der hun bor. For å skremme henne fra å fortelle sine sannheter som er så avslørende for motivasjonen bak barnevernets herjinger i landet.

Terror i Tønsberg

Vår sak har versert i terrorbyen Tønsberg. Der holder neste hetser i denne postingen til. I mange år har barnevernet vist at denne mannen ikke er voldelig eller truende, men like fullt skal barnevernleder, påtalemyndigheten og Tønsberg tingrett framsette påstand om at det er troverdig at noen har blitt skremt av denne snille mannen. Uten innsyn blir saken absurd. Om man i tillegg kjenner til hva som foregår i Tønsberg tingrett, og har kjennskap til aktørene dette gjelder, vil det hele framstå i et format som ikke er mulig artikulere eller skrive. Idiotisk er i nærheten, men langt fra godt nok som uttrykk for hva som skjer.

Per Einar Guthus. En av Vestfolds farligste Facebook-postere

Barnevernet i Tønsberg går nå ut i Tønsbergs Blad og sier de har «stålkontroll». Har de det?

– Dette med barnevern er en skjult økonomi, alt uten innsyn. Barnevernet har INGEN kontroll, men gir uttrykk for det, og hele artikkelen er laget som et svar på hva jeg skrev i avisen. Tønsbergs Blad skriver lite om folk som sliter med barnevernet.

Guthus til Bodøposten.no

Det er litt merkelig at denne mannen har fått notert årsaker i sin dom fra Tønsberg tingrett som er helt like dem som ble brukt for å gi meg besøksforbud for ett år siden, mot Tønsberg barneverns ledere Ellen Fisher, Marita Kruse Moss og Hege Lund . Advokat i saken, og mannen som har lagt opp dette justismordet er Carl Bore fra Oslo. Gildet betales av rådmann Geir Viksand.

Rådmann Geir Viksand brukte over 200 lokale familier til å rydde opp i Tønsberg kommunes raserte økonomi. 200 ødelagte familier ligger i denne kaken fra daværende Fylkesmann Lae (Høyre), som gratulerer med vel ødelagte familier. (link i sitat).

– Jeg har aldri vært i tvil om at Tønsberg raskt skulle få kontroll over økonomien igjen, sa fylkesmann Erling Lae da han besøkte ordfører Petter Berg og rådmann Geir Viksand på torsdag.

Per Einar Guthus er dømt til 3 måneders fengsel for en e-post og annet rart. 1 måned betinget. Det kan ses her, da Family Channel var tilstede og gjorde opptak fra denne rettergangen i Tønsberg tingrett.

Selv for de u-informerte må det framstå som rart at ikke retten, ved både sorenskriver Dag R. Carlstedt og meddommerne reagerer på dette Guthus har å si om overgrepene som har pågått mot barn i regionen så langt tilbake som hukommelse kan bringe oss.

Hvorfor beskytter Tønsberg tingrett og Dag R. Carlstedt overgriperne i regionen ved å fengsle og straffe dem som avslører dem?


Den truende kjærlighets- sosiologen herr Nilssen

Asbjørn Nilssen

Asbjørn Nilssen var min leder da marerittet startet for begge våre familiers del. Som faglig leder på avdelingen vi jobbet, hadde han et ansvar han ikke kunne følge opp grunnet omorganiseringen som pågikk parallelt med fusjoner og anbuds-tilbud til Nav for attføringstjenester.

Jeg var bedriftens AMU (Arbeids-Miljø-Utvalg) – representant, og den som skulle bistå om ansatte oppfattet arbeidsmiljøet som problematisk, eller annen arbeidsrelatert bistand.

Da herr Nilssen oppsøkte meg for bistand var første løsning for problemet å sende en intern varsling til bedriftens ledere. Det gjorde han, og her er svaret han fikk fra attføring – og personalleder Birgite M. Skage:

Dette svaret er såpass grovt fra Birgit M. Skage, at valget ble for herr Nilssen å sende «Varsling til myndigheter om kritikkverdige forhold ved bedriften Itas amb AS» den 28.03.2016. Den 06.04.2016 mistet vi begge jobben på dagen. 15 minutters varsel på å forlate bygningen.

3 uker etter dette ble det sendt bekymringsmelding til barnevernet. Og 2 uker etter dette hadde også min kone mistet jobben sin.

Liv uten menneskerettigheter

Vi har siden levd et liv uten noen form for menneskerettigheter. Vi er torturert, terrorisert og traumatiserte. Gjennom langvarig, ukentlig forfølgelse fra offentlige myndigheter.

Nilssen ble pågrepet hjemme i egen bolig etter å ha sendt epost til politiet om galskapen vi utsettes for. 12 bevæpna skjoldbærende terror-polstrede politi. Her er litt av etterspillet av at alle hans data-dingser ble pågrepet.

Nå er situasjonen slik at herr Nilssen er siktet i 6 saker, for trusler og hensynsløs atferd. Jeg er dømt til 16 måneders fengsel, og siktet for noe nytt i Oslo nå 22. desember 2018. Jeg kan med hånden på hjertet si at det er helt uforståelig for alle som kjenner både meg og herr Nilssen dette som skjer med våre liv.

Les: Anmeldt på nytt igjen!

Arrestasjon grunnet e-post

Knust av myndighetene fordi herr Nilssen sendte en varsling til disse myndighetene om korrupsjon. -Underslag av statlige overføringer av skattepengene våre.

Noe av det som plager meg mest med denne forfølgelsen som beskrives her, er at de økonomiske incentivene for denne grusomheten finnes i landets Storting og i Regjeringen. 1000 barn har dødd i barnevernets omsorg under Erna Solberg. Hun tjener penger på barnevern-industri, og forsvarte de private eierinteressene i saken som er kjent som «Glassjenta».

I vår Varsler-sak, støttet Erna Solberg og regjeringen åpent opp rundt bedriften som sparket meg meg og min leder som hevn for varslingen som han sendte den 28.03.2016.

_______________

Legalitetsprinsippet

Legalitetsprinsippet (av lat. nulla poena sine lege, «ingen straff uten lov») innebærer at staten ikke kan gjøre inngrep i borgernes rettsstilling uten hjemmel i lov og er ment å beskytte individene mot statsmakten. Generelt kan det sies at legalitetsprinsippet dreier seg om hvilke typer beslutninger som kan eller bør vedtas i lovs form, evt. ha grunnlag i lovvedtak.

Betraktet som et prinsipp forankret i Grunnloven §§ 96, 97, 98 og forsterket i § 113, er dette et av de viktigste rettsprinsippene vi har i Norge. I senere år har prinsippet fått en utvidet betydning, da myndighetsutøvelse, eller heteronom kompetanse, kan utøves i medhold av andre autorative rettsgrunnlag, herunder samtykke/avtalekompetanse, nødrett, eierrådighet, instruksjonsmyndighet og til dels sedvane.

Det er litt rart at alle former for kriminalitet synes å være synkende samtidig som Norge må ha en av Europas mest brutale fornedre-befolkning. Forsøker politi og barnevern skape et inntrykk, som opprettholder tilførselen av penger. Opprettholder «samfunnets behov for» dem.

Legalitetsprinsippet kan følgelig formuleres slik at ethvert inngrep i private rettssubjekters rettsstilling er betinget av en foreliggende kompetanse. Prinsippet er i første rekke begrunnet i rettssikkerhet, da private ikke skal utsettes for inngrep som de ikke kan forutse.

I noen tilfeller kan inngrepets art begrense de øvrige kompetansegrunnlagenes gyldighet, og dermed være betinget av lovhjemmel. Inngrepets art kan også avskjære en særlig utvidende tolkning eller analogisk anvendelse av lov. Dette er i teorien kalt det relative legalitetsprinsipp. Folkesuverenitetsprinsippet kompletteres med – for ikke å si forankres i form av – en rettslig anerkjent doktrine om legalitetsprinsippet. I Norge er legalitetsprinsippet hjemlet i:

  • Grunnloven § 96, som sier at «Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom.».
  • Grunnloven § 97, som sier at «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.».
  • Grunnloven § 98, som sier at «Alle er like for loven.».
  • Legalitetsprinsippet er videre forsterket i Grunnloven § 113, som sier at «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.».
  • Legalitetsprinsippet har også anvendelse langt ut over Norges grenser, og er beskyttet av Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK), art. 7.

Hvem jeg har stjålet dette over fra husker jeg ikke lengre. Men jeg takker for hjelpen med å finne denne informasjonen.

Myndighetene vil disse over til livs.

Tilsammen utgjør vi et stort samfunnsproblem. Så stort problem at det er ukentlig omtalt i alle landets aviser med fyldige artikler og illustrert med lykkelige barn, flinke barnevernansatte, og fulle, voldelige eller gale voksne, som er oss foreldrene.

Jeg ser ingen grunn til å argumentere særlig for den skjeve fordelingen av innsyns-vinkler fra norsk presse. Jeg gjør det heller slik:

Det synes som at fokuset er nokså ensrettet mot hvilket problem befolkningen i NORGE er for statens og andre offentlige ansatte, men ikke minst et enormt problem for barn og profittsøkende myndigheter og snyltere for øvrig.

Møteplass for barnevern-mafia i Tønsberg

Ser ingen grunn til å legge ved kilder for påstand under siste overskrift, da enhver hjernevasket person klarer å resonere seg fram til at fokuset tydelig er svært ensrettet og alltid bare i en retning. Det er den retningen som beskytter og forsvarer myndighetenes tilrettelegging av samfunnet på en slik måte at barnefamilier utgjør drivstoffet i en maskin som kun eksisterer for å utvinne statsoverføringer ved misbruk av barnevernlovgivningen, posisjoner og hemmelige kontaktnett i losjer, menigheter, stiftelser og NGOer av ulike slag. Et tips ligger i logoen som er ved siden av her. – Barnevern-mafia i Tønsberg og omegn møttes tidligere der.

På tide å våkne nå mener jeg. Myndighetene ødelegger landet, på en måte som vil være svært vanskelig å reparere. -allerede etter nyttår.

Mr. Bowen

Forfatter: 333rebuke

Far til kidnappede barn. Kidnappet av myndighetene. Ikke begrunnet, da myndighetene ikke ser nødvendigheten av det.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: