Politiets Pandoras Boks?

Mer overvåkning. Strengere straffer. Mindre rettergang. Mer bruk av trang. Oppløsning av kjente sosiale og familiære strukturer. Fordumme og feilinformere. Da først, da først vil vi endelig være trygge fra overgrep, vold og urettferdighet.

Jeg lar meg stadig overraske over hvor ille det står til i Oslos skumle gater. Mye skrekk om dette i aviser som VG, Dagbladet, Aftenposten osv.

Stadig er det ungdommen som er så ufattelig kriminelle.

Pandora med sin krukke. Se linker nederst.

jeg har lurt litt, og snoket litt. Og overraskende nok, så synes noen problemer å stadig forbli problemer.

Ser vi tilbake til tiden rundt årtusenskiftet var det åpne konflikter mellom ulike ungdomsgjenger i Oslo. Oslo politidistrikt opprettet på denne tiden et eget prosjekt rettet mot disse gjengene. Siden den gang har vi sett en jevn nedgang i den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo.»

Forebygging mot kriminalitet virker – Nrk.no. Linker nederst
Norsk MSM

Og problemene er motstandsdyktig mot ethvert argument som uttrykker en annen sannhet. Og merkelig nok synes vi å glemme fort det vi faktisk får av sannferdig informasjon fra denne pressen som vi er så uheldig å slite med i Norge.

Det synes som at manus for dagens nyheter blir skrevet på bakrommet et sted i det området vi oppfattet som å være Stortinget.

Det virker for meg som at politiet har fått veldig høy stemme i disse korridorene. Det ropes på bevæpning og større ressurser fra de fleste hjørner av landet.

POD – Humelgård & Co

Det er uten tvil et faktum at losjene har høy stemme i politiet. Stemmene kommer fra politimestere og fra direktoratet. Og disse virker å bli mer hørt på enn et demokrati bør godta, om forskningen på de faktiske tallen skal legges til grunn.

Norsk MSM


Politireformen for skylden for det meste som ikke fungerer. Det har den merkelige effekten at det fører til mer penger inn i dette prosjektet. Genial måte å generere behov for mer penger.

Gjengkrig kan forstås med losje-logikk‭

Politimester Sjøvold i Oslo

(Fra forsinkning.no)

Mørch har‭ ‬30‭ ‬års erfaring som ungdomsforsker,‭ ‬og når han kombinerer sin kunnskap og seneste forskning med medienes beskrivelse av gjengkrigen,‭ ‬får han lyst til å se inn av et vindu hvor man kan se gjengene organisere seg etter interesser.‭

Interesseorganisering er utbredt og akseptert i Danmark,‭ ‬i for eksempel losjer som Odd Fellow-ordenen,‭ ‬Rotary og forskjellige brorskap for frimurere.‭

Gjengorganisering minner til forveksling om losjer,‭ ‬med den forskjell at man samler seg om kampen om narkotikamarkedet.‭

Man kan se at det gir god mening å sammenligne dem,‭ ‬fordi det gir selvtillit å være med i både en losje og en gjeng.‭

‬Man er noe spesielt fordi man deltar,‭ ‬og i både AK81‭ ‬og innvandrergjengene virker det som om det er svært viktig bare å være med,‭ ‬sier Mørch,‭ ‬som er førsteamanuensis på Institutt for psykologi ved København universitet.‭

Både i losjer og i gjenger trekker man skarpe grenser mellom å være inne og ute av gruppen.‭

Ungdomsgjenger får ikke fotfeste

Typisk gruppekriminalitet som ran, skjer langt sjeldnere blant unge under 18 år nå enn den gang.

 

Ifølge forskning.no

igjen, som er en mottaker av statlige midler, og lojal mot myndighetene, kom i 2017 ut med følgende (link nederst):

  40 prosent ned

I 2002 ble 9956 ungdommer under 18 år siktet for lovbrudd.

I 2015 var dette sunket til 5925 ungdommer, ifølge en utregning forskning.no har gjort med utgangspunkt i SSB sin statistikkbank.

  75 prosent opp

En reduksjon på over 40 prosent.

I 2002 ble 7316 voksne over 50 år siktet for lovbrudd. I 2015 var dette økt til nesten 13 000.

En økning på over 75 prosent.

Tallene er hentet fra SSBs kriminalstatistikk og omfatter alle som er siktet for lovbrudd.

Trend

Den kroniske gjengangeren i alle forskninger jeg finner gir akkurat samme inntrykk. Det er knapt unge kriminelle i dette samfunnet.

Fra politiets eget; Trender i kriminalitet 2018 til 2021 kan det leses:

Mer vold, aggresjon og ekstremisme En bekymringsfull utvikling gjelder vekst i anmeldte voldslovbrudd, herunder fysisk vold og ulike typer av trusler, tvang og personangrep. Trenden er internasjonal. Vold framstår i ny form på sosiale medier, som ulike typer personangrep og «karakterdrap», som ikke nødvendigvis er rettstridig ennå. Trusselen for angrep fungerer sosialt kontrollerende, og begrenser personlig frihet og ytringsfrihet. Digital sosial kontroll fungerer også internt i kriminelle ungdomsnettverk, kombinert med voldsromantisert ideologi formidlet på sosiale medier. Økningen i vold er trolig forbundet med flere faktorer, blant annet spredning av aggressive budskap og hets på sosiale medier, samt strukturelle faktorer som sosial ulikhet, marginalisering og avmaktsfølelsen knyttet til teknologisk omstrukturering. Økt aktivitet i høyreekstreme miljøer er bekymringsfullt. Det er fare for digital påvirkning og pop-up former for vold, også hatkriminalitet og ekstremistisk vold.

Penger, nedbemanning, budsjetter, og underskudd

Det ropes mye om budsjetter. De sprekker og sprekker. Hva det kan skyldes har jeg en god ide om. Det kan skrives mye og mangt før dette blir belyst på nok mange gode måter.

Jeg sitter også med en bestemt opplevelse av, etter å ha søkt litt, og lest litt i et nært idehistorisk perspektiv, at medienes framstilling av situasjonen, politiets og regjeringens framstilling av situasjonen er helt i utakt med tallenes tale.

Og avviket er veldig stort. Hvorfor trenger politisjef Sjøvold kriminelle ungdommer?

Trusler. Farer. Frykt. Terror og skremsel

Under her er et skriveri fra Strategigruppa i politiet i Oslo. Det virker å synkronisere dårlig med myndighetene, og Tor Mikkel Waras behov for å «stramme inn! Øke Straffene! Skremme med hvor ufattelig skummelt alt er, og hvor nødvendig det er at vi gir fra oss våre siste menneskerettigheter». Det er da først vi vil være trygge. Sikre mot alle farene som truer der ute.

Mer overvåkning. Strengere straffer. Mindre rettergang. Mer bruk av tvang. Oppløsning av kjente sosiale og familiære strukturer. Fordumme og feilinformere.

Da først, da først vil vi endelig være trygge fra overgrep, vold og urettferdighet.

SSB er enig i at kriminaliteten blant unge går ned.

Barne- og ungdomskriminaliteten var på 1990-tallet stadig framme i media med store overskrifter. Utviklingen i registrert barne- og ungdomskriminalitet viser i totalitet ikke et dramatisk bilde, men noen former for kriminalitet (narkotika, ran og vold) viser en negativ utvikling. Unge under 21 år utgjør under en tredel av de siktede. For barn under den kriminelle lavalder (5-14 år), er det liten endring i de fleste former for kriminalitet.

FORFATTER: STURLA FALCK – SSB 

 Så hvorfor lyver politiet?

Det finnes sikkert mange grunnet til det, og de kan nok utredes og granskes i mange tiår før det kommer noe vettug svar av slikt, når snylterne skal granske seg selv, slikt tradisjonen er i dette landet.

Men når man koker dette ned til hva det virkelig handler om, så er det vel ingen tvil om at det er makt og penger. Makt er gjerne penger, og penger gir mer makt. Interessekonfliktene synes å være mange, og lite fordelaktige for demokratiet.

For det virker vel mot sin hensikt å skape inntrykk av en skummel situasjon, og kriminalitetsproblemer, om det faktiske forholdet er det motsatte. Jeg mener selvfølgelig for samfunnet som helhet, ikke for enkeltindivider som kan, og faktisk også gjør nettopp det;

-Tjener seg fete på politiets budsjetter.

Samfunnsbedrag

Da blir resultatet at det kan være riktig å oppfatte feilinformasjonen som nødvendig for å forsvare de enorme budsjettene som er tilkommet politiet/beredskapen etter at politireformen kom fra fra forvalternes mørke korridorer. Maktens egentlige tilholdssted – Byråkratene.

Og hva angår nettopp disse byråkratene, satt i sammenheng med embetsverkene, har, slik landet funderer i dag, kuppet Staten Norge, innført unntakstilstand, og slikt tatt bort menneskerettighetene. Det dømmes ikke etter Norsk Lov, eller landets Konstitusjon, men etter (sjø)røver lov, som fungerer etter innfalls-prinsippet, hormonell tilstand i domstolen, og ikke minst de viktigste prinsipper av alle: økonomiske incentiver, kyniske prinsipper og generelle Eugenistiske tolkninger for alle systemets drivkrefter.

Dersom politiet hadde hatt en statistikk som viste at de faktisk gjør som politi skal, som å etterforske kriminaliteten som er ille og problematisk for samfunnet, ville ikke politiet hatt slike stygge statistikker. Men tiden går med til å etterforske dem som kritiserer politiet for dårlig politiarbeid.

 • Bruke postbudet til å levere post, framfor å sende 3 til 12 bevæpna politi på døren for å levere posten,
 • la folk få ytre sine meninger utendørs, uten at det skal troppe opp 2 skjoldbærende bevæpna politi med hjelm og tåregassgranater pr menig-borger.
 • Hest, og pansrede kjøretøyer er ikke nødvendige virkemidler.

Imens, på Stortings trappa står en hysterisk Tor Mikkel Wara å messer om katastrofale kriminalitets tall. Mørke skyer henger over våre ungdommer.

De er kriminelle.

Krig mot kritikerne av det Store Tulle Tinget

Som en regelrett krig mot dem som ikke er enig i den politikken som føres i et demokratisk land. Til tross for at folk reagerer på at det hele har vist seg å være et bedrag. Ingenting av det som er lovet i valgkamp realiseres, mens tvangstiltak, og udemokratiske beslutninger i lukkede rom er blitt regelen i Norge.

Er nordmenn folkeslaget som akseptere et slikt ondskapsfullt bedrag?

Hvordan kan det ha seg at vi mener at det er greit å ofre vår frihet, for vår frihet? Hvor dumme skal vi tillate oss selv å være, og hvor vulgært kan staten å te seg før vi stopper dem.

Er ikke snylteriet gått langt nok nå?

At ungdommen spretter opp av politiets «Padoras boks» med 10 års mellomrom er kynisk. Det er utnyttelse av ungdommers ukyndige håndtering av den hormonelle utviklingen i kroppene sine.

Det gjøres ved å implementere metoder i politikonstabelene som i alle faktiske situasjoner mer framstår som provokasjon, enn kommunikasjon.

Ligger problemet i Larvik (PHSL)?

Litt av bakgrunnene for det som ble dette skriveriet:

Beredskaps-bedraget

 Mr. Bowen

Kilder

 • Forebygging av gjengkriminalitet – NRK.NO
 • Pandora – Store Norske Leksikon
 • FORFATTER: STURLA FALCK – SSB
 •  Gjenger minner om Odd Fellow,‭ ‬Rotary og Frimurerne – forskning.no
 • Kriminaliteten nesten halvert blant ungdom – forskning.no
 • Frykter økt ungdomskrim skyldes mangelfull integrering – NRK.NO
 • Trender i kriminalitet 2018 til 2021 – Politiet i Oslo
 • Vi ser både på de hardbarka gjengmedlemmene – vg.no
 • Raymond Johansen frikjenner Thorkildsen etter varsler – vg.no

Forfatter: 333rebuke

Far til kidnappede barn. Kidnappet av myndighetene. Ikke begrunnet, da myndighetene ikke ser nødvendigheten av det.

3 kommentarer om “Politiets Pandoras Boks?”

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: