«Dette innlegget er i strid med standardene våre, og derfor kan ingen andre se det»

Jeg kan ikke annet forstå enn at mannen må være som en tom blikkboks inni. Tomt bare. Her er grunnen til at jeg ble sperret fra Facebook i 3 dager: Anbefaler linkene, der man kan se bedraget i klartekst. Trist som faen, for å si det på «Ari’sk» …

Hilsen FACEBOOK.

FACEBOOK er en fare for samfunnet gjennom sin meningsløse sensur av samfunnskritikk rettet mot Eliten/Snyltere. FACEBOOK legitimerer overgrep, trakassering, terror og til og med drap, ved å bidra som «lyddemper» når sannheten legges ut på denne plattformen.

Advokat Per Danielsen har bedratt oss på en grusom måte.

På en måte som går utover våre barn. Og dette gjør advokat Per Danielsen helt uten å miste nattesøvnen vil jeg tro. For det viser seg når jeg snakker med folk om dette, at vi bare er noen få av veldig mange som er utsatt for den samme typen bedrag.

Jeg har skrevet om det her, og delt dette på FACEBOOK. Postet noen bilder og en blogg.

Advokat Per Danielsen fra Oslo.

Jeg ble sperret av FACEBOOK da. Og jeg mener dette jeg skrev i denne bloggen er da på ingen måte noen grunn å bli utesteng for.

Hvorfor ble jeg da utesteng? Mon tro om herr Danielsen kan bekrefte at hans brødre og søstre i losjen har trått støttende til, i et forsøk på å begrense den profesjonelle pinligheten for herr Danielsen?

Kan jo forstå det, for ikke mange liker å framstå som uten hverken ryggrad eller faglig integritet av noe slag. Som person kan jeg ikke oppleve advokat Per Danielsen som annet enn meningsløst tom innvending hva angår menneskelighet.

Jeg kan ikke annet forstå enn at mannen må være som en tom blikkboks inni. Tomt bare.

Her er grunnen til at jeg ble sperret fra Facebook i 3 dager:

Anbefaler linkene, der man kan se bedraget i klartekst. Trist som faen, for å si det på «Ari’sk» …

«GRUSOMT» er det eneste ordet som gir noen mening å bruke.

Dette foregikk mens Advokat Per Danielsen var min advokat. Jeg forsøkt hver dag å få Per Danielsen til å ta tak i saken. Men det var ikke det som var hans rolle.

Sabotør og bedrager som de andre.

Hva ligger bak denne krigen, som er kommet til et slags oppgjør etter bedraget, terroren og Torturen.

Advokat Per Danielsen har fått dette, og er godt og mer enn som så informert.

Bekreftet mottatt,

-men så ikke særlig grunn til å reagere, eller bistå med dette, da det åpenbart ikke gir grunn til å reagere.

Det er helt vanlig fra politi og myndigheter det som foregår av terror i dette som har fått navnet «Bowen-saken».

Her er utdrag fra brev jeg skrev til Nordre Vestfold tingrett i anledning atter et besøksforbud fra min datters bistandsadvokat Rita Aase. Per Danielsen er som normalt, alt annet enn hjelpsom. Etter mil med korrespondanse i hytt og pine, leverer Per Danielsen et støtteskriv til retten, på mine vegne, som er ren fantasi. – Jeg blir igjen pålagt besøksforbud mot min datter, og igjen trosses alle former for rimelighet, og sunn fornuft.

Jeg hopper over en side, som kan leses i linken nederst.

Politidistrikt Sør Øst på døren for å levere post.

Snylter-Advokater

Dette er ikke eneste advokaten som har dolket oss, av grunner som langt fra kan være personlige. Det synes som en epidemi. Jeg har forsøkt å forklare dette til retten utallige ganger, men det blir åpenbart at alle dommere er døve på akkurat det øret… kommer ingen vei med det. Etter mer enn 40 runder i domstolen siste 2,5 årene, er det på tide å innse det.

Her er litt av bedraget fra noen av dem:

Postet på FACEBOOK om advokat Per Danielsens bedrag, og ble sperret samme kveld.


Jeg postet fra en blogg herfra som heter «GRUSOMT» er det eneste ordet som gir noen mening å bruke.» (link over). Samme kveld ble jeg blokkert fra poste, like, eller sende PM (SMS) på FACEBOOK.

Nå som jeg får poste igjen, kommer det stadig opp dobbelt sett av alt jeg forsøker poste. Altså 2 bilder om jeg poster ett. Men det er bare på min PC. Min kone ser bare ett bilde når hun ser på postingen gjennom sin konto.

Under her er en skjermdump av veggen min på FACEBOOK.

«Dette innlegget er i strid med standardene våre, og derfor kan ingen andre se det» Hilsen FACEBOOK.
En som ønsket at «Fri fagforening» skulle skrive at Bowen-saken var en av hans grunner for å engasjere seg. Det nektet de å gjøre. Ingen medier skriver om vår sak. Ingen advokater tør bistå oss, og vi får ikke svar på noen av våre henvendelser til myndighetene. Vi er dømt til døden av Rotary i Norge, og staten forretter denne straffen uten annet enn vilje til å fortsette til målet er nådd.
 • Det holder å skrive mitt navn …

Noen sier at det er tegn på at man er hacket, og at noen overvåker meg på min egen PC. Kanskje … I tillegg til at dette skjer, får jeg melding om, fra FACEBOOK, at alle postingene jeg legger ut «bryter FACEBOOK standard, og derfor ikke vil vises for andre enn meg.

Det er litt rart.

Veldig rart. For det er veldig mange involverte i denne saken, som vi ikke på noen måte kan forstår hvorfor hater familien Bowen.

Hvem er det som står bak dette?

Hvem er involvert foruten de kjente partene, som Tønsberg kommune, Holmestrand kommune, fylkesmannen i Vestfold, Oslo, Trondenes, Tønsberg, Larvik, Sandefjord og Nordre Vestfold tingretter, Agder lagmannsrett, Justisdepartementet, Fylkesnemnda, By-misjonen i Tønsberg og beredskapshjem, Smiths venner, pinsevenner, DELK med flere? Jeg kan bekrefte Røde Kors som del av familien Bowens problemer. Det vil gjøres snarlig, og er forsåvidt allerede gjort i kartene jeg har hatt liggende ute i månedsvis allerede på Dennis Bowen vegg.

Les videre i linken under – Er stay behind feft behind?

Veldig mange og mye hensiktsløs ondskap synes vi, når grunnen til all ødeleggelsen er denne: Link her

Tor Mikkel Wara! KAN DU SVARE?

Hvorfor ble mine sønner pågrepet i klasserommet av væpna politi? Det skjedde på Holmestrand Internasjonale Montessoriskole. Politiet kom fra Sør-Øst. Vi ahr spurt i et år uten å få svar nå. Tor Mikkel Wara har fått brev, epost, blitt ringt, personlig levering av brev på departementets adresse. Men ingen svarer. Hvorfor Tor Mikkel Wara?

Forstår jeg loven riktig, skal man kunne kreve svar.

Legalitetsprinsippet

Legalitetsprinsippet

(av lat. nulla poena sine lege, «ingen straff uten lov»)

innebærer at staten ikke kan gjøre inngrep i borgernes rettsstilling uten hjemmel i lov og er ment å beskytte individene mot statsmakten. Generelt kan det sies at legalitetsprinsippet dreier seg om hvilke typer beslutninger som kan eller bør vedtas i lovs form, evt. ha grunnlag i lovvedtak.

Betraktet som et prinsipp forankret i Grunnloven §§ 96, 97, 98 og forsterket i § 113, er dette et av de viktigste rettsprinsippene vi har i Norge. I senere år har prinsippet fått en utvidet betydning, da myndighetsutøvelse, eller heteronom kompetanse, kan utøves i medhold av andre autorative rettsgrunnlag, herunder samtykke/avtalekompetanse, nødrett, eierrådighet, instruksjonsmyndighet og til dels sedvane.

Legalitetsprinsippet kan følgelig formuleres slik at ethvert inngrep i private rettssubjekters rettsstilling er betinget av en foreliggende kompetanse. Prinsippet er i første rekke begrunnet i rettssikkerhet, da private ikke skal utsettes for inngrep som de ikke kan forutse. I noen tilfeller kan inngrepets art begrense de øvrige kompetansegrunnlagenes gyldighet, og dermed være betinget av lovhjemmel.

Inngrepets art kan også avskjære en særlig utvidende tolkning eller analogisk anvendelse av lov. Dette er i teorien kalt det relative legalitetsprinsipp. Folkesuverenitetsprinsippet kompletteres med – for ikke å si forankres i form av – en rettslig anerkjent doktrine om legalitetsprinsippet. I Norge er legalitetsprinsippet hjemlet i:

 • Grunnloven § 96, som sier at «Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom.».
 • Grunnloven § 97, som sier at «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.».
 • Grunnloven § 98, som sier at «Alle er like for loven.».
 • Legalitetsprinsippet er videre forsterket i Grunnloven § 113, som sier at «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.».
 • Legalitetsprinsippet har også anvendelse langt ut over Norges grenser, og er beskyttet av Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK), art. 7.

Det er altså helt på sin plass å begjære redegjørelse fra politidistrikt Sør-Øst for våpenbruken mot familien Bowen i perioden 09.06.2016 til 06.09.2018.

Når hverken advokat eller domstol svarer, betyr det åpenbart at jeg ikke får den veiledning jeg har krav på, eller den bistand jeg har krav på i en straffesak som allerede har brutt de fleste menneskerettigheter som finnes i «moderne vestlig verden».

17 265 norske frimurere kan ikke ta feil: Menneskeknokler er bedre enn mindfulness

Filter Nyheter
Norske kriminelle gjenger …

Tror det er best uten politi i losjer. For å sikre prosessene i legitim praksis, som kan gi godt grunnlag for tillit til politiet, og rettsikkerhet i domstolene.

Også tror jeg at FACEBOOK vil vare lengre om sensur-kåtskapen dempes med lykkepiller, eller annet med slik effekt fra farmasien, som nok allerede er en av lekekameratene tli eieren av denne etterhvert så tyranniske sosiale plattformen; Suckerberget …

Mr. Bowen

Flere Kilder:

 • Snut. Dere er terrorister. Link her
 • Det er oppfattet som langvarig trakassering, som bedre beskrives ved bruk av ordene terror og tortur. Link her
 • Det er bevist gang på gang … Hør selv at Hege Lund fra Åsgårdstrand er en bedrager. Link her
 • Korrupte Advokater. Link her
 • Legalitetsprinsippet. Link her

Forfatter: 333rebuke

Far til kidnappede barn. Kidnappet av myndighetene. Ikke begrunnet, da myndighetene ikke ser nødvendigheten av det.

2 kommentarer om “«Dette innlegget er i strid med standardene våre, og derfor kan ingen andre se det»”

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: