«Jeg snakker på samme måte til alle mennesker. Uansett om det er søppelmannen eller universitetsrektoren.»

Det er riktigere å omtale disse såkalte Eliter, som Snyltere eller parasitter. Årsaken er forklart he

Sitat Albert Einstein

Jeg skal holde meg for god til å forklare hva Einstein mente, men tillate meg å forklare hva jeg forstår i dette sitatet i overskriften. Ikke noe dypdykk inn i ideenes romslige tilholdssted. Ikke intrikate kvasi-sosiologiske tolkninger fra et forkvaklet ideologisk perspektiv at feministisk politisk perfeksjon.

Det er ingen tvil om at politi og påtalemyndighet har utfordringer knyttet til gjengkriminalitet. – Riksadvokaten aug. 2018 til dagbladet.no

Kort og brutalt heller.

Konteksten forstår jeg som å romme en betydning med relasjon til verdi som levende individer. Jeg har hørt folk si at av vi alle har lik verdi, og jeg har hørt folk si at levende individer ikke har verdi, i slikt perspektiv. I begge tilfeller betyr det at man står på likefot uavhengig av navn og bakgrunn med tanke på rettigheter og plikter der hvor fellesskapet er nødvendig.

Jeg er redd, sitter inne i stua med gardinene trekt for. Jeg har lest dagens aviser! (En oppfølger til Politiets Pandoras boks).

Kriminalomsorg, politi og politikk

Tor Mikkel i Justis, beredskap, terror og panikkdepartementet.

Om norsk presse skal legges til grunn, kan det ikke være tvil om at vi i Norge har et alvorlig kriminalitetsproblem. – Nasjonalt, men verst er det i Oslo. Det er blitt så ille i deler av Oslo, at pressen, og enkelte ytterliggående politikere og populister har gått så langt som å sammenligne Oslo med tilstandene som råder i det krigsherjede nabolandet vårt Sverige.

Kritisk krise, mannskapsmangel, små budsjetter og begrensede fullmakter hindrer sikkerheten å bli fullkommen. Det er inntrykket avisa gir. Krise fullstendig i politiet fordi de ikke får lov å bruke våpen. Manglene er kritikkverdige når riksrevisoren omtaler Terrorberedskapen,

– enten ødelegges kloden av global oppvarming, globalisme, eller nasjonalisme. Ingen glemt, bare for mange for alle å bli nevnt.

Fra avisene

De fleste som er lesekyndige i Norge har fått med seg dette fokuset fra politi og justismyndigheter forøvrig. Det dreier seg om beredskaps-senter, bevæpning, strengere straffer, knivstikkinger, ungdomsdrap, ungdomskriminalitet, eldreran, terrorister, ISIS, migrasjon, imigrasjon, globalisme, nasjonalisme, Gul Vest, marxisme, ny-nazisme.

– Forsetter jeg så ender denne bloggen opp som et stikkordregister.

Det er mange måter man kan ordlegge seg for å forklare dette fenomenet med skrekkpropaganda fra maktutøvere i samfunnet. Men det kan stort sett kokes ned til uttrykk som har med bedragersk penge-tigging.

Om det framstilles som kritisk, blir folk straks mer villig til overseelser

Ifølge denne er Norge ett av de stedene det er minst fare for å bli drept.

Hvilken vinning har mediene på å bistå i denne formidlingen av falskneri? Hvorfor har samfunnets såkalte «vaktbikkjer» byttet side? – Og når ble politiet noe man skal frykte i Norge.

Hvorfor vil VG, NRK, AFTENPOSTEN, DAGBLADET, DAGEN også videre, til de alle er nevnt, hvorfor vil alle disse bistå i spredning av informasjon som er falsk? – Fra myndighetene?

Er integritet fjernet fra journalistenes hellige gral? Er det ikke sannheten som skal fram lengre?

2017 «sponser» staten NRK og de andre mediene med tilsammen ca. 7,7 milliarder kroner. Men brukes pengene riktig? Og hvilke mål bør staten ha for mangfoldet av medier i Norge?

aftenposten.no

Tror integriteten kostet ca 8 milliarder kroner denne gangen.

Det er så ille at jeg hadde vært flau om yrket mitt var journalist. De er reduserte til, og i beste fall, nyttige idioter for dem som ødelegger disse journalistenes livsgrunnlag; formidling av sannheten. – Den 4 statsmakt.

Samfunnets vaktbikkjer er byttet ut med hodeløse høns. Hvorfor er det viktige spørsmålet.

Er det troverdig at denne feilinformasjonen, og falske informasjonen fra norske MSM er til gjennomsnittets beste, i det minste?

Jeg klarer aldri å finne den gode grunnen til å akseptere at myndighetene lyver, og skaper skrekkvisjoner om samfunnet vårt, når vi lever i et av de minst voldelige samfunnet i verden.

Se på NRK: Demokratiets undergang, 6 scenarioer

Oslopolitiet avviser med det Svenske tilstander.

Politiforum.no

«Ofte unge drapsmenn

13 av drapsofrene i 2018 var menn, ti var kvinner og fem var barn. 27 av de 28 siktede eller tiltalte gjerningspersonene er menn.

I perioden 2008 til 2017 ble det registrert totalt 296 drapssaker med 311 ofre og 347 gjerningspersoner. Da er ikke terrorangrepene 22. juli 2011, hvor 77 personer mistet livet, tatt med i beregningen. «

Flere av drapene i fjor ble begått av personer med en psykisk lidelse, i flere av drapssakene var gjerningspersonene unge menn.

[link nederst. Det er få drap i Norge – NRK.NO]

Jeg har ved flere anledninger påstått av politiet er årsaken til svært mye av det som omtales som kriminalitet etterpå. Føler meg på ingen måte ensom om den påstanden. Det er provokasjon, og trakassering spesielt. Men dette har jeg skrevet milevis om, og til og med jeg er lei av å lese mine klagerier om dette. – som jo er litt i overkant motsiende, sett at det er hva jeg sitter her å gjør… Sutrer over ting fra sofa.

Om leseren mot formodning skulle være nysgjerrig så legger jeg til 5 linker under her, som gir innsikt.

Vi blir drevet til vanvidd av 1800 politi i politidistrikt Sør-Øst. At folk i desperasjon og i irrasjonelle øyeblikk ender opp som kriminell som følge av politiets metodebrukt er åpenbart enkelt å bevise. Et veldig godt eksempel er i linken over som heter «Pågrepet for mistanke om graviditet».

Det som er det virkelig triste med metoden som brukes av politiet i denne sammenheng ødelegger liv, familier, hjem og samfunn. I mangel på annet å sammenligne med her i Vestfold, ser jeg på Rinnan-bandene under WWII som gode eksempler å vise til med tanke på samfunnseffekt av slikt politi.

Ungdom som har politiet i vranghalsen allerede i 10 års alderen fordi politiet kaster dritt etter dem ut ruta fra politibilen. Eller som våre sønner, på 9, 11 og 13 år, som ble pågrepet i klasserommet på Holmestrand Internasjonale Montessoriskole av væpna politi, uten av vi foreldrene ble informert. Politidistrikt Sør-Øst. De har terrorisert familien Bowen i snart 3 år. – Og vi får aldri svar på hvorfor.

Det er riktig å kalle det vi utsettes for, for terror. Politiet bedriver terror i sin iver etter å skape grunnlag for kravene i neste budsjett. Og det uten bekymringer rundt legitimiteten og lovligheten av det politidistrikt sør-øst tillater seg å gjøre mot folk som bor i respektive distrikter.

Derfor er ungdommene politiets Pandoras boks. Den kan åpnes hver gang noen trengs for å skape et inntrykk av at de enorme budsjettene, våpen, og utvidede fullmakter er nødvendig for rikets, ja hvert eneste individ i landet sin sikkerhet.

Erna Ber om at det skal fødes flere barn i landet.

Hjemmebesøk nr mer enn 100 fra politidistrikt sør-øst. Grunnen er «Mistanke om graviditet». 2 uniformerte politibiler og 1 sivil politibil, 6 væpna politi med skjold og pistol, 4 fra voksenpsykiatrien og 2 ambulansepersonell. For å pågripe min kone, som var mistenkt for å være gravid.

Om man følger Erna Solbergs oppfordring i Nyttårstalen, om å føde flere barn i landet kan altså dette over her bli endel av hverdagen, for det er ulovlig å være gravid i Norge, uten tillatelse. – I Vestfold er det som dere ser ulovlig.

At Erna Solberg tjener penger på både privat barnevern og bompenger som statsminister i dette landet er ille. Det skulle vært stoppet for lenge siden. Siden vi er en nasjon med sofa-sutrere blir vi ikke særlig hørt etter på som befolkning av dem som kalles ledere. Resultatet er, siden regjeringen enda sitter, at Statsminister Erna går ut i nyttårstalen til folket og oppfordrer hele landet om å bidra til kriminalitet.

Det er da virkelig en uredelig måte å få det til å framstå som at politiet har mye kriminalitet og forholde seg til. En urimelig måte å lage arbeid til arbeidsledige politi i landet her oppe i nord, nesten fri for annen kriminalitet enn hvitsnippkriminalitet, korrupsjon og offentlig bedrag, undertrykkelse og terror.

Budsjettene styres av de «rapporter», eller papirer som blir produsert fra politiet med tanke på statens betaling av gildet. Da gjelder det å produsere billige rapporter, slik at vinningen ikke forsvinner i spinningen. Å provosere fram en slik «rapport» er enkelt om man provoserer pubertale ungdom.

Dette har nok vi mennesker vist om siden før vi fikk evnen til å prate, for jeg ser «ungdommen» blant andre arter har samme forutsigbarhet.

Da blir sannheten at politiet ødelegger andres liv, for å skape ett inntrykk av at det finnes problemstillinger i samfunnet som gjør dem alle nødvendige. – Politiet altså.

Men sannheten er at det har aldri vært mindre kriminalitet i moderne Norge. Det har heller aldri vært mer politi.

Derfor mener jeg at argumentene for å bevæpne politiet i Norge, eller at politiet trenger mer penger som like gode som argumentene for å påby redningsvest i bil.

Hvorfor skal man ikke reagere på slikt?

Fra «politiets Pandoras boks»

Hadde politikerne gjort som de lover i valgkamp, ville vel neppe velgerne laget bråk om det etterpå. Historisk sett kan man bekrefte at det skal svært mye til før nordmenn reagerer mot korrupsjon, misbruk og overgrep fra myndighetshold.

Kan på tide at flere tar Albert Einsteins råd, og begynner å snakke til disse lederne som om de er mennesker? Mennesker som stadig vekk bryter sine lovnader til oss, til tross for at det kun er lovnadene som har gitt dem mandat til å representere oss i den utøvende makten.


Hvor mange ganger skal det tolereres at dem vi gir tillit på bakgrunn av lovnader som bryter ofrere enn dem gis.

Jeg mener disse såkalte lederne, som noen kaller elite, og andre kaller politikere er pompøse pappfigurer uten egne meninger. Med evne til å lyve om hva det måtte være, for å beholde jobben på det Store Tulle Tinget.

Forsøkt å finne tråden

Vi har snoket i sakene til politi, Rotary, By-misjonen og andre med dem, og funnet mange stygge greier. Det ligger rett oppe i dagen, og er ikke problematisk å finne om man søker litt på nett. Nå skal sant sies, at det synes å ha blitt noe uro i korrupsjonen, for mange nettverk har endret seg siden vi startet å legge ut om dem. Alle virker å ha redusert sitt kontaktnett ganske dramatisk nå i dag sammenlignet med våre gamle bilder. Rart …

Retorikk handler om hvordan folk kan ledes og forledes gjennom språkbruk, hvor patosretorikken består i å vekke eller forsterke tilhørerens følelsesmessige engasjement. Hat, frykt, skepsis og angst er eksempler på følelser som vekkes ved patosretorikk gjennom gjenkjennelige bilder.

Politiforum.no

Velferds-industriens profitt-maskineri trenger barn, og syke som drivstoff.

Heldigvis har vi bilder av alle forbindelsene i vår sak, og kan bevise korrupsjonen og de groteske justismordene som er gjennomført mot oss og andre i Vestfold tingretter, og Agder lagmannsrett. Samrøre som stinker korrupsjon, og myndigheter som later som at de ikke er informerte om faenskapen.

Det er riktigere å omtale disse såkalte Eliter, som Snyltere eller parasitter. Årsaken er forklart her: Snyltere er forklart som

Kan vi ikke bruke disse pengene på noe som gir samfunnet glede istedet for. Det lille av penger som er igjen.

Jeg har lyst på ekte og gode Nyheter til kaffen.

Mr. Bowen

Referanser og sånt

Forfatter: 333rebuke

Far til kidnappede barn. Kidnappet av myndighetene. Ikke begrunnet, da myndighetene ikke ser nødvendigheten av det.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: