Så mye makt og myndighet for en kopp urin!

Vi påklager den påfølgende behandling av familien. Vi spør ikke hvilke diagnoser eller hvilke vedtak som ligger til grunn tidligere for inngrep mot familien. Viser i denne sammenheng til at de kan ha gyldighet innenfor rettsstatens prinsipper til gyldig domstol sier noe annet ved kjennelse. Det har vi ingen formeninger om. Det vi påklager er graden av makt som er benyttet for å legitimere vedtak og iverksette alminnelige forvaltningsvedtak!!

Skrevet av Jostein O. A. Wetteland – Landsorganisasjonen for barne & familievern. Dette er ikke en organisasjon du kan stole på! Denne organisasjonen gir uriktig informasjon til eksempelvis barnevern og politi.

mye makt og myndighet for en kopp urin!

Herlighet og slik bruker de ressurser for et krus med urin. Ja, jeg kan forstå at dem som er utsatt for virkelig kriminalitet fortviler over politiets meningsløse ressursbruk for et lite krus urin!

§6 Alminnelige regler om hvordan polititjenesten skal utføres.

Tjenesteoppdragets mål skal søkes nådd gjennom opplysning, råd, pålegg eller advarsel eller ved iverksettelse av regulerende eller forebyggende tiltak.

Politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt. De midler som anvendes, må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig.

Politiet skal opptre saklig og upartisk og med omtanke for personers integritet, slik at den som er gjenstand for inngrep fra politiet, ikke utsettes for offentlig eksponering i større grad enn gjennomføringen av tjenestehandlingen krever.

Politiet kan anvende makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig.

Lov om politiet

Lisa Maria Hareide ser KrF dette som riktig bruk av politimyndighet mot sårbare familier? La oss alle be om at Statsministerens løfte om at vi skal få bedre og lysere historier i fremtiden blir en realitet mer enn en utopi! Kan dere vennligst ta dette med dere inn i de pågående regjeringsforhandlinger med FRP?

Påklagelse av menneskerettighets stridene behandling av familien Bowen jf. EMKs artikler!

Landsorganisasjonen for barne & familievern org.nr 913208064

Viser til klage fra berørte familie og naboer, bekjente publikum og nå også vi som uavhengig menneskerettighets organisasjon for barn og familiers menneskerettigheter i samfunnet.

Over politiets behandling og utøvelse av makt mot familien Eva Bowen & Dennis Bowen.

Viser i denne sammenheng til en lang strid som har pågått og pågår på sosiale medier der familien anklager politiet i Tønsberg og en rekke tjeneste menn for brudd på deres menneskerettigheter med bakgrunn i en barnevernssak.

Vi påklager den påfølgende behandling av familien. Vi spør ikke hvilke diagnoser eller hvilke vedtak som ligger til grunn tidligere for inngrep mot familien. Viser i denne sammenheng til at de kan ha gyldighet innenfor rettsstatens prinsipper til gyldig domstol sier noe annet ved kjennelse. Det har vi ingen formeninger om. Det vi påklager er graden av makt som er benyttet for å legitimere vedtak og iverksette alminnelige forvaltningsvedtak!!

Viser i denne sammenheng til vedlagte film video:

Eva Bowen gis alternativene Tvangsinnleggelse eller urinprøve.

Norge er altså under anklage i 10 alvorlige saker angående norsk barnevern i EMD. Da kan det ikke være mye nytte i å føre et slikt konflikt nivå som offentlig norsk politi utsetter denne familie for. Et glass piss og dere setter igang en hel bataljon i mannens hus, have og oppkjørsel.

Er det slik dere selv vil ha vedtak effektuert og overrakt?

Filmen viser altså x antall tjenestemenn bevæpnet i parameterstilling omkring familiens hus. I en norsk barnevernssak. Jeg må spørre er det noen gale med politimesterens sjelsevner?

Det for da være måte på nødvendighet av hensyn til statens interesse i dette tilfelle et glass urin fra Eva Bowen, også bevæpning, lege, ambulanse, og x antall bevæpnede Ramboer i parameter rundt et forskremt og sjokkert norsk samfunn.

Det trenges en tjenestemann for å levere en skriftlig anmodning av urinprøve om det ikke blir etterkommet så regnes prøven som positiv og får dertil negative konsekvenser. Man trenger altså ikke en militær intervensjon av privat eiendom for iverksette slike alminnelige forvaltningsvedtak. Det er misbruk av offentlig makt og myndighet. Og er direkte i strid med art 2,3,4,6,8 i EMK!

Som menneskerettighetsorganisasjon så ser vi at denne strid med Tønsberg politi har pågått som følge av en årelang strid som følge av et barnevernsvedtak etter en varslingsaks mot Tønsberg politi. Som vi ved flere anledninger via overvåking av sosiale medier har kunne konstantere, har politiet opptrådt langt utover gjeldene politiforskrifter når det gjelder kontakt med familien Bowen.

Vi oppfordrer derfor politidirektoratet om å overføre ansvaret for behandling og forvaltningsassistert behandling av iverksatte forvaltningsvedtak skjer ved et annet pt. distrikt. Som oldebarn til Pt.mester Ole W. 1910 har jeg sjeldent sett slettere behandling av en norsk borger og familie i henhold til gjeldene Lov og Norges Konstitusjon – Grunnloven.

Jeg har altså nå sendt dette skriv og jeg regner det for gitt at dere gjør deres plikt og behandler denne borger og familie etter Kongens Lov.

Vi anbefaler også at familien og repr, tanter fra offentlig myndighet gjerne i regi av domstol, med oss og familien Bowen kan møtes til familieråd.

Slik kan offentlig misbruk av ressurser kan få en ende til beste for alle parter!

Mvh

Jostein O. A. Wetteland

Styreleder
Landsorganisasjonen for barne & familievern org.nr 913208064

Kopi e. post. politidirektoratet@politi.no,
post.ost@politiet.no,
«Domstoladministrasjonen (postmottak)» <postmottak@domstoladministrasjonen.no>,
«Sigurd J. Klomsæt» <sigurd.klomsaet@klomsaet.no>,
Johannes Wegner Mæland <jwm@live.no>

Påklagelse av menneskerettighets stridene behandling av familie jmf. EMKs artikler!

Landsorganisasjonen for barne & familievern.

________________________________________________________________________

Aktuelle Linke

  • Landsorganisasjonen for barne & familievern – wordpress.com
  • Lov om styrking av menneskerettighetene – lovdata
  • Lov om politiet – Lovdata
  • Skammen sitter på andre siden av bordet – FACEBOOK

Forfatter: 333rebuke

Far til kidnappede barn. Kidnappet av myndighetene. Ikke begrunnet, da myndighetene ikke ser nødvendigheten av det.

6 kommentarer om “Så mye makt og myndighet for en kopp urin!”

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: