Mafia-katellet Vest-Viken – del – 2 – Klagen

Fylkesnemndsleder dømmer foreldrenes evner til å ta vare på barna sine ut fra en telefonsamtale mellom barnevakta og en perifer suicidal kjæreste som eksperimenterer og introduserer narkotika til datteren i familien

Klage til Fylkesnemnden i drammen. Gjelder ondskapsfulle Bergh.

Skrevet juni 2017 av vitne og referent: Asbjørn Nilssen – Sosiolog i kjærlighet, vennskap og familie. Redigert av Mr. Bowen & Jung

Korrupte nemndsleder Bergh bør settes i en skammekrok innerst i fengselet for statsansatte som får sin lønn for rollen som bøddel. Den som bak falske dokumenter gjennomfører overgrep mot folket.

Han er en landssviker som bør svare for sine drap på enkeltindividet. Å rappe barn, og sende de til statens omsorg er statistisk sett drap på begge parter. Lars Magnus Bergh er et sammenhengende justismord som bør arbeide gratis for fellesskapet i resten av sitt liv. Gjøre noe positivt. Ikke drepe og destruere. Rettsvitenskap eller Rotary-lag?

Mitt første møte med rettsapparatet var som vitne i en fylkesnemnd i Drammen. Det ble en selsom opplevelse. For det første virket det som et skuespill, og ingenting tyder på en sentral rolle som vitne. Ny som jeg er i disse sammenhenger ble jeg rolleforvirret. Det var akkurat som de ikke ønsket å høre på meg. De inntok heller en anklagende tone.

Som sosiolog vurderer jeg nemnda som parodisk. Alle lovbruddene tatt i betraktning er det grovt kriminelt. Dette farger også min fremstilling av saken.

Det kan virke som vi alle har levd i en fornektelse.

Korrumpert samfunnet

Det gir en oppvåkning og se at lover og regler ikke gjelder i barnevern-saker. Det har kommet som et gradvis sjokk. Gradvis mest av alt fordi det er så vanskelig å tro på. Jeg ante ikke at domstolen og fylkesnemndene er bedervet. Grunnlaget mitt er begrenset, men alt det jeg har opplevd til nå har skremt meg.

Et system hvor et enkeltindivid er fratatt sine menneskerettigheter er farlig. Det er helt nødvendig å varsle om dette. Fire barn er tatt som gissel. De er kidnappet. Bortført. Fire barn er stjålet fra sine foreldre.

Lastet ned etter google søk.

Motiv:

HEVN.

Denne saken har ingenting med omsorgsevne eller foreldreegenskaper. De er utmerkede foreldre. Dette handler om hevn hvor forbindelser i losjemiljøet trekker trådene sammen. En familiefar forfølges fordi han forteller sannhet, og vinner en argumentasjonsrekke.

Derfor skal han lide.

Derfor skal hans kjæreste lide.

Datteren ødelegges.

Tre gutter er kidnappet igjen. For andre gang. De kommer til å være skadet etter denne gangen. Som venn gråter hjertet med dem. Som sosiolog ser jeg det i ulike perspektiver og dimensjoner. Rapporten er skrevet i en rystet tilstand av total galskap.

Politi med møteplikt bevæpna etter barna kommer hjem.

Ti måneder har gått og påstanden om at Dennis Bowen utøver vold i nære relasjoner står fast. Underveis har en mentalt forvirret politijurist, Pernille Flage, hamret inn arrestordrer på løpende bånd, og på absurde grunnlag.

Besøksforbud i hopetall og det verste hun har gjort er å bryte loven – Straffeloven § 221-225. Hun har påført Dennis Bowen diagnoser og voldsdommer. Han har ingen medisinske diagnoser, og som undertegnede og venn kan jeg forsikre om at han ikke har noen ukjente sykdommer.

Dennis Bowen er pasifist. Han har ingen voldsdommer. Før semptember 2016 hadde han arrestasjonen i juni som sine eneste henvendelser fra politiet. Fra September 2016 til Mars 2017 har det vært 120 uniformerte bevæpna politi over dørstokken til min mors leilighet. Politiet klarte ikke å la være å kommentere barnevernfaglige problemstillinger.

Det var i september guttene kom hjem. Politiet ønsket å skade barna for å skade far. Rotary Gimle ved Dag Ottar Sanne, og Styreleder og kristensvenn Nils Astrup er venner. De samarbeider om å eliminere min venn Dennis Bowen. Dette er utgangspunktet for denne travestien.

Jus i jug.

Grunnlag for sak finnes ikke, men en påtatt tro på at en av seks familiemedlemmer snakker sant. Tre gutter og en mor blir ikke hørt, og tillegges ingen verdi som mennesker. Frarøve menneskers stemme er grunnleggende brudd på menneskeverd. Det bryter med den Norske konstitusjon.

FNs erklæring om menneskerettigheter har dårlige kår i denne saken. Undertegnede har tidligere varslet om brudd på menneskerettigheter og barnekonvensjonen, uten å få gehør av barnevernet, Fylkesmannen eller sentrale myndigheter. Som fagperson finner jeg det merkverdig at det jeg har å si ikke er interessant for en minnelig løsning på situasjonen.

Her bekrefter kommunens advokat Simen
Tveten og advokat Cecilie Schjatvet
at det ikke finnes grunnlag for å ta
våre sønner desember 2016.

Det er fåfengt å tru at menneske-rettighetene virker i Tønsberg Kommune, og statistikken over saker i fylkesnemnd går alltid barnevernets vei. Rundt 90% av avgjørelsene går i barnevernets favør. Personlig trodde jeg barnevernet hjalp folk, men har sett noe helt annet siden 09.06.2016. Har fulgt med i barnevernssaken siden den tid hvor Imagofasilitator, Multiterpapeut og Styreleder ved Holmestrand Internasjonale Montessoriskole sendte inn en hemmelig bekymringsmelding med vanvittige påstander.

Fylkesnemnden bryter likeverdsprinsippet, krav om å bli behandlet som et rettssubjekt og en familie hvor det er fire barn involvert må ha en stor grad av oppfølging. Å følge saken gir en skammelig erkjennelse av hvordan Norge som nasjon behandler vår kommende generasjon. At det skjer i et slikt omfang det gjør er skremmende. Det er et svik mot landet.

Fylkesnemndsleder dropper Grunnloven § 95 og 98 fra fylkesnemnda. I Fylkesnemnda er det Fylkesnemndsleder Lars Marius Bergh som bestemmer hvilke lover som gjelder. Menneskerettigheter og barnas beste er noe som ikke eksisterer når han er fylkesdirigent. Omsorgsovertakelser er det åpenbare målet.

Det som genererer penger, og det som han har fått beskjed om å avgjøre. – Amptmann fra Drammen bak sheriffskranken er nedlatende.

En mor og tre gutter blir behandlet uten verdighet. Far blir behandlet som Belseblubb. Datteren på fjorten blir manipulert og trukket i av barnevernets mange spektakulære løfter om egne hybler og fri tilgang på alt det skal være. Barnevernet ber henne be om omsorgsovertakelse, og bearbeider videre hennes historie om voldsutøvelse. Isolert fra alle i hennes nettverk.

Denne opprettholder hun fremdeles. Forfatningen hennes er umulig å vite ettersom har blitt utsatt for traumer i barnevernet, og er medisinert. Foreldrene er ikke informert. I tillegg har hun (eller har hatt) kjæresten som ringte inn bekymringsmelding på Skype. Hver kveld har hun sett inn i hans gråtkvalte øyne mens han forkynte sin lovnad som selvmord dersom hun endret mening eller ikke var tro mot den som tross alt var den eneste hun har kjær.

Kjæresten til datteren ringer barnevernet etter den anonyme bekymringmeldingen fra familieterapeut Nils Astrup som melder barn han ikke har møtt til barnevernet bak foreldrenes rygg. Begge har gjort det tidligere. Kjæresten med tidligere kjærestes foreldre, og Nils Astrup som Styreleders hevn.

Mor jobbet i barnehagen som tilhører samme bygningsmasse som skolen. Styreleder for barnehagen, Parterapi og Familieterapeut Nils Astrup, sparket moren fordi hun hadde kommet for sent to ganger i perioden i etterkant av at Nordlyshealer  og siviløkonom manneterapeutNils Astrup hadde sendt bekymringsmelding bak foreldres rygg som skolens mann. En skam for all mulig form for pedagogikk. Og langt far hans oppgave.

Morens udugelighet burde blitt avdekket tidligere da hun har jobbet i barnehagen over en lengre tidsperiode, og har blitt vurdert verdig betalte studier under praksis. Mot at hun tok en lederstilling i barnehagen etter endt studie. En seriøs styreleder hadde tatt opp eventuelle læreutfordringer/ hygieneproblemer/ personlighets problemer med foreldrene med familieterapeutisk veiledning og råd.

Ledelsen i Holmestrand Internasjonale Montessoriskole har valgt å forsvare sitt valg om å sende inn bekymringsmelding.

Måten de viser at de mener at Mor og Far Bowen er dårlige mennesker og uverdige foreldre er hvordan de faktisk beskriver personlighetene til barna som negativt. Å lese gir meg gåsehud. Stygge grøssinger. Det har gjort et stort inntrykk på meg at voksne folk kan gjøre slikt. Temaet vil bli omhandlet mer underveis.

Anonym bekymringsmelding til barnevernet kan neppe sies å være familieterapeutisk, dersom ikke ny teori i Montessoripedagogikk og Nordlysestetikk forteller at splitt og hersk er det helt nye på markedet. Dominerende dogme i alle styreledernes fagkretser, også innenfor Imagosalær.

Å se én vei – den flate planet–metoden.

Fylkesnemnda blir bygget opp under saken til sakkyndig Ingrid Sønstebø, og følger oppskriften. Fylkesnemnd dokumentet er avgjort og skrevet klar til utlevering før foreldrene blir avhørt. Som vitne innkalt i siste liten fant ikke fylkesnemndsleder mitt vitnemål verdig en plass i rapporten som en venn av familien. Resten av utvalget lager en vanvittig fortelling om en far, en mor og fire barn.

Skolen utlate seg negativt om barnas personlighet til sakkyndig. Sønstebø bygger kyndig sin sak. Familien er ikke bærekraftig.

Ikke noe å spare på.

Faren konfronterer det som er galt. Far blir behandlet som en villmann med tastatur. Utagerende på tekst, er han beskyldt for. Fordi han stiller spørsmål ved systemet som tar hans barn. Dette blir brukt i mot han. Det er et mønster barnevernet har. Han har ikke truet noen som helst.

Rektor Angelina Christiansen ved
Holmestrand Internasjonale Montessoriskole bidro ivrig med å tilrettelegge for sviket mot våre barn. Løyet i retten, falske papirer, og grusomme uttalelser om våre barn til barnevernet.

Enten er man hysterisk eller så er man for kald. For mekanisk. For organisk.

Bare barnevernansatte sitter med hammeren og dømmer andres drømmer. Nå er det trygt for noens barn.

Sønstebøs rapport er kriminell som resultat av hennes driv etter å kriminalisere hele familien. Barna blir svertet som innadvendte og som sønn av sin grusomme far. Det blir brukt i Sønstebøs rapport etter skolens sine bekjennelser.

Det er akkurat som om de hater guttene. De er bare til besvær. Selv om det aldri tidligere har vært utsatt for negativ forfølgelse av kristne barnevernsbeskyttere. De gjør alt de blir bedt om. De har alltid fått gode tilbakemeldinger fra skolene. Flinke til å pugge.

Tre fine gutter med hver sin personlighet. C prater veldig mye, og observerer kontinuerlig. H er en analytiker og en underfundig humorist. Ni er en leder som står frem som et godt eksempel. Og alle er tørste etter kunnskap, og oppfører seg eksemplarisk. Nesten hele tiden. Slik som gutter skal gjøre. De hadde akkurat begynt å venne seg til livet etter tilbakekomsten før de ble tatt på nytt. Et hårreisende faglig mareritt.

En beslutning som stammer fra ren ondskap. Fylkesnemndsleder kan forsvare seg. Hvorfor teller ikke jeg som vitne når jeg først møter opp? Jeg kjørte fra Tønsberg til Drammen for å stille opp. Hvorfor gjorde jeg det, Fylkesnemndsleder Bergh.

Virkeligheten til Sønstebø stemmer ikke overens med min, kan man si. Til tross for at jeg har tilbrakt veldig mye tid sammen med familien, er utdannet familiesosiolog, er det bare og utelukkende bare Sønstebøs kyndighet som ser det rette lys. – Selv om hun aldri har møtt familien. Penger. Hun har ikke møtt noen av dem.

Ikke mor. Ikke far. Ikke gutter. Om hun har laget samtalen med M, eller ikke, er et mysterium. Sønstebø har ingen troverdighet. Hun kan tolkes med onde intensjoner. M har det vondt, og blir syk av å være under barnevernet er det ingen tvil om. Den belastningen hun har hatt det seneste året er så brutalt at en ikke kan forestille seg det selv. Det er destruktivt. Det er menneskefiendtlig.

Det er ondskap av Ingrid Sønstebø.

Å bruke M slik er et svik mot en pike på fjorten år.

M Bowen er ikke født til å bli konservativ kristen republikaner. Det var ikke planen i følge henne selv. Hun var egentlig på vei hjem når kjæresten ringte til barnevakta, men ble i stedet belemret med hele historien selv. Hun er ikke kristen. Hun trenger ingen Gud for å leve.

Med riktig veiledning fra far og mor klarer hun å ta avgjørelser selv. Barnevernet forgifter hennes unge sjel.

De hindrer henne Montessori Pedagogikk som hun og far var enige om var det beste valget. Hun vil kjede seg på offentlig skole. Hun ble kastet ut av Tønsberg Montessoriskole på grunn av hennes kjæreste forgiftning av lærer. Politiet godtar drapsforsøket som en uheldig hendelse, mens en løgn om vold i nære relasjoner velges å holdes på. Er det de religiøse mørkemenn som hersker?

Justitiatungt i høyredraget – konservative religiøse organiserte republikanere vil ha Marshallhjelpa. 9000 milliarder på bok. Valgmuligheter.

Utvalget av vitner er endimensjonalt. Alle innehar motiver for å opprettholde tilstand hvor far er skyldig i hele verdens ondskap. Alle er organisert i ulike fellesskap som kan knytte dem til Nils Astrup.

Multiterapeupten og Familieterapeuten som sikkert har tjent mange penger på barnevernet som parterapeut og nordlyspastor, sender inn bekymringsmelding fordi han er snurt. Ordet snurt er ekkelt, og bør ikke brukes om eldre mennesker. Men Nils Astrup er snurt. Fornærmet over å ha tapt en diskusjon.

Hvorfor skal barn bli dratt inn i krangler mellom voksne?

Drottsete fra Nøtterø var forsvunnet. Nøt sola. Fehirden Bjerke gnir seg i hendene, mens Stallkar Jonas klør seg i skrittet mens han ser utover Karl Johanslensvei.

Forbi Løverådlogbakken 5. Øst for Stamphuset. Der hvor fem tusen barn ligger begravet.

Påtalejakt

Far har ingen dom, men økende antall siktelser som stadig vedvarer, og begynner å utgjøre en liten haug.

Oseberghaugen. 10-11 måneder med siktelse, uten etterforskning, kan ikke Tønsberg mene er greit. Barnevernet kan anklage mannen, noe politiet tar seriøst, men noen innsats for å finne ut hva disse voldsanklagene og drapstruslene bunner ut i, er det ingen som tenker å finne ut av. – Hvorfor finnes det ingen beviser for disse skriftlige drapstruslene?

Er det slik vi behandler familier i Norge i 2017?

Min tro på menneskerettigheter, likeverd og rettferdighet fikk en kraftig smell. Eksisterer ikke mer. Har det blitt sånn nå at det er helt greit å bruke barn i barnslige hevnaksjoner hvor de som hevner er langt mindre modne enn barna de stjeler.

Å stjele barn fra foreldre må være den feigeste måten å tjene penger. At noen har hjerte til å ta ut overskudd av noe sånt. Det forstår jeg ikke. Har de blitt så kalde? Hvordan blir barna deres da?

Intervju av mor og far Bowen des 2018

De kommer til å ha advokater for å få foreldrene inn i det offentlige helseregimet. Treneringssystemet som knekker besteforeldre, foreldre og barn. Et alvorlig graverende sykdomstegn.

Et omen.

Tukt er makt.

Tre gutter med manerer og høflighet, som tidligere har fått bare positive tilbakemeldinger fra skolen, forteller at de vil hjem. I fylkesnemnden er de redusert til ingenting. Fylkesnemndsleder hører ikke på hva barna sier, ettersom de har avgjort saken i forkant.

Tre veloppdragne, morsomme og bra gutter. De fryktelig glad i å være sammen med hverandre og resten av familien. Fylkesnemndsleder – her har du vitnet ditt – jeg går god for familien. Jeg forsøkte å fortelle deg det, men du måtte flire og le litt.

 • Småprate med det blonde sjarmtroll ved siden av. medbøddelen. Hvilke marer som rir dette kvinnemennesket er universets hemmelighet.

Guttene har forsøkt å gi informasjon om at de trives best hjemme, og har det best der. Gang på gang. Flere ganger. Hvor mange ganger skal barn bli overhørt. Eller mener de at de skal høres og ignoreres?

Et barnevern som kun er ute etter å skade, og som drives av pur kynisk kapitalisme, gir det totale faen i barn. Denne behandlingen av guttene er totalt uholdbart. Uakseptabelt. Det skal ikke være sånn.

Det norske rettshus – lover snudd på hodet. Nasjonal Samling i Bonn.

Ordre inn i institusjoner, nemnder, stat osv. setter i gang prosesser hvor loven er snudd på hodet. Bibelen forteller at man ikke skal lyve, mens hele gjengen lyver. Lovboka sier det samme. Politiet prater om noe annet. Du skal ikke komme med falsk forklaring. Barnevernansatte lever i en alternativ virkelighet av religion, mafia og pengemenighet.

Gjelder ikke lov sedvane og rett for de selvutvalgte?

Riktig gjengivelse

Hvem stiller seg til doms for min venn Dennis Bowen? Eva Bowen? Barna?

Hvem er disse menneskene som vet alt ingen har fotalt dem?

Hvem hevder de kan dømme Eva og Dennis som dårlige foreldre? Hvem er fylkeslederen som klubber Dennis og Eva Bowen ned? Hvem faen er det for et menneske som gjør noe sånt?

Hva er konsekvensene av overgrepet av foreldrene? Hva gjør du med livet til folk, fylkesnemndsleder Bergh? Hvordan kan du tillate deg selv å knuse familien til folk på den måten du gjør? Hva feiler det deg nemndsleder Bergh?

Å finne seg selv

Ms tilstand er usikker. Det oppgis at hun medisineres, men ingenting om hva det innebærer. Dette er usikkert for foreldrene da M er i en sårbar posisjon. Hun er i konflikt med sin far. Obstrueres av barnevernet som hersker med sine falske forklaringer og bedrag. Far har bedt om møter med M flere ganger, men besøksforbudene gjelder hele tiden fordi de aldri kommer opp i Tingretten.

Det er uendelig trist når en dommer i Tingretten skylder på saksbehandlere for å velge en anmeldelse om drapstrusler mot tre barnevernansatte i en sak. Far har møtt to av dem i august 2016, og den siste i desember 2016. Besøksforbudet mot barnevernansatte kom i april. Det har tatt 120 dager siden besøksforbudet mot M kom. Far får ikke lov til å møte sin prinsesse. Bistandsadvokat og barnevernet hindrer dem i å møte hverandre.

Det er en stor tragedie.

Et møte mellom far og datter, hvor de fikk lov til å prate hadde ordnet alt. Som venn av far har jeg forsøkt å si ifra at foreldrene er utmerkede foreldre, men har ikke fått gehør. Dette til tross for at jeg kjenner noen på den andre siden av bordet fra barneskole og videregående.

Drenere livskraft

Treneringsmetoden gjelder overalt i Tønsberg. Politiet bruker tiden som de ønsker, og siktelser blir spydd ut av en åpenbart ustabil politijurist som skriver ut arrestordre for sønnens julepynt, og skriver om diagnoser som antageligvis er langt mer aktuelt for henne enn for han.

Politiadvokat Pernille Flage lyver så det renner av henne fra dag en. Falske underskrifter, og påstander som hagler fra alle kanter. Galskap! Det skrives at han er dømt for vold, men det vet jo Pernille Flage er løgn. Slik kan politiadvokater enkelt funnet ut av. Men Pernille Flage er ute på bedrag, og får legen til å lyve og skrive falske bekymringmeldinger uten å ha snakket med Dennis.

Hvilken pompøsitet dette er …?

Leiemord

Lege i legevakten i Tønsberg som ikke våger å stå frem som lege i Tønsberg, og da ikke egentlig kvalifiserer som lege, tillegger Dennis klare dyssosiale trekk, sannsynligvis manglende empati og å være stor fare for sine barn. Han diagnostiserte han på to minutter.

Dømt

Det finnes ingen diagnose på Dennis Bowen. Han er en fornuftig og smart mann som kjemper for sin rett og plikt til å være far for sine barn. Hvilke krefter som kjemper mot virker urokkelige på sin tro på at løgnen skal holde. De har supervåpenet; Hans datter. Hans hjertestein, som tok over historien til sin emokjæreste. Et fjorten år gammelt barnevernsbarn som har ringt inn bekymringsmelding på familien til tidligere kjæreste.

En god gjennomgang av justismordet fra

Agder lagmannsrett – november 2018

En kjæreste som skulle ta livet av seg, dersom hun fortalte sannheten. Dersom hun ikke tok på seg forgiftning av læreren. Og beholdt krigen med far.

Her gir Erna Solberg og regjeringen støtte til bedriften som ulovlig avskjediget meg og min leder etter at han sendte varsling til myndigheter om kritikkverdige forhold i denne bedriften. Han sendte den 28.03.2016. Siden har vi ikke hatt menneskerettigheter i Norge, men er forfulgt av myndighetene.

Barnevernet tar over med historier om at far og mor ikke ønsker å se sin datter.

Bruker mailer og spørsmål som argumenter for dårlig samarbeid, og som årsaker til at mor og far ikke vil se henne. Sannheten er naturligvis noe helt annet.

Det er ingenting de heller ønsker. Fylkesnemndsleder! -Ser du ikke menneskene? -Spiller det ingen rolle for deg?

-Gjør du alt det du blir bedt om?

-Om det så skal skade mennesker?

Rabiat Politijurist med kompulsiv obssessiv narsissistisk psykopatologisk personlighets-forstyrrelse med arrestordre på tiggerlisten. Faglig objektivitet.

Politiadvokat Pernille Flage er kriminell. Hun skriver ut fra sitt eget hode, og produserer sak. Har antageligvis sverget for hevn, fordi far våger å stå i rettskaffenhet.

-Krever sin rett til begrunnelse.

-Krever en faglig begrunnelse for tvang.

Lovhenvisning til anklager. Han har rett til å vite hvorfor han skal i retten før han går inn i retten. En anklaget må vite hva han er anklaget for. Han er inne i rettsaken for å vitne. Han er ærlig og rett frem.

Det må få han få lov til å være. Han må få lov til å være seg selv. Han er en usedvanlig bra mann må alle vite.

Norske gjenger

Sønstebø skal ikke ha definisjonsmakt over hans tilværelse. Han er en mann Et menneske med menneskerettigheter.

Han kan ta vare på seg selv, og sin familie som han har vist inntil vendettaen satte inn.

Det hele baserer seg på ignorering og trenering. Far har ikke sett sin datter på over ti måneder. Han har lyst, men vet at han gjør vondt verre dersom han finner på et stunt. Han vil ikke sette sine barn i fare. Beskytter sine barn med kunnskap som er utover denne verden. Tanker om helhet og energier, og hvordan verden fungerer på et større plan. Ti måneder mener fylkesnemndsleder er helt greit.

Hva mener fylkesnemndsleder om dette spørsmålet?

Har ikke Dennis Bowen fortjent å se sine barn hele tiden?

Hva er det som får dere til å tenke i de baner?

Det er tull. Kan ikke ha et angiversamfunn hvor angiverne har rett uavhengig om de har rett eller ikke.

Angiveri, sladder, personkonflikter eller den ekstremt hatefulle bitre sure nabokjærringa.

Som angiver i et angiverland angiver jeg fylkesnemndsleder for Straffelovens § 101: Folkemord, til folket. Fylkesnemndsleder bidrar til folkemord mot en gruppe mennesker på seks.

Hva som motiverer er uavhengig straffen. Jeg forteller dere han er skyldig i folkemord. Som dere kan se under dette avsnittet kan ingen ta meg på løgn, fordi jeg forsøker ikke å lyve. Det er det beste i lengden.

Man vikler seg stadig inn i løgn og bedrag, men fylkesnemndsleder må kunne se at familien har en sak, dersom han tenker seg om.§ 101. Folkemord:

 • For folkemord straffes den som i hensikt helt eller delvis å ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs grupper
 • a) dreper ett eller flere medlemmer av gruppen,
 • b) forårsaker betydelig skade på kropp eller helse til ett eller flere medlemmer av gruppen,
 • c) utsetter ett eller flere medlemmer av gruppen for levevilkår som tar sikte på å fysisk ødelegge gruppen, helt eller delvis,
 • d) iverksetter tiltak overfor ett eller flere medlemmer av gruppen som tar sikte på å forhindre fødsler innenfor gruppen,
 • eller med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe.
 • Til straff for medvirkning er forsett om hovedforøverens ødeleggelseshensikt tilstrekkelig.
 • Straffen for folkemord er fengsel inntil 30 år.

En familie er en gruppe pr. juridisk definisjon,

 • a) De er i ferd med å drepe M. Ny Små Enheter-jente eller Glassjente. De påfører henne traumer og dype psykologiske utfordringer for livet.
 • b) Statistikk underbygger at det å være innblandet i barnevernet er helsefarlig. Livsfarlig faktisk. M er i ferd med å drukne inne i seg. Det er ikke tull. Det haster før hele M er borte. Slipp hun fri. Guttene lever i konstant usikkerhet. Blir vanskelig å bli tro til et slikt system. De mister tillit til voksenverden. Det er en skandale.
 • c) Splitt/hersk, ignorering, trenering, tortur, vold og manipulering er bare noen av metodene som brukes i det systematiske maktovergrepet på to fantastiske foreldre og fire fantastiske barn.
 • d) Mye tyder på at Traumer påvirker forplantningsdyktigheten. Påførte traumer fører til varige endringer i hjernen. Man kan ikke løse opp i psykiske problemstillinger uten det biologiske bånd blir bevart så langt det kan. Ideologien som kommer handler om restriksjoner på alle områder. Forplantningskontroll er allerede iverksatt. Beskrivelser av pedofilitendenser overfor datter jfr. sønn. Aksepterer dere religiøse mørkemenn som forer opp en åtteåring ti-elleve kilo på to-tre måneder. Konklusjonen må være hvor store lovbrudd som er gått.
 • e) Tja, dette punktet kan barnevernet svare på selv.Fylkesnemndleder er naturligvis ikke alene om det og derfor må også Straffelovens § 108: Forbund om og tilskynding til folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse.
 • Nå skal jeg ikke gå gjennom listen av skyldige. Det er verken tid eller plass. Fylkesnemnsdeltakere var stort sett en del av § 108, men noen kommer kanskje mer konkrete i et ledd av § 102 – torturerer en person i vedkommendes varetekt eller kontroll ved å forårsake alvorlig psykisk eller fysisk smerte. Politiet faller ofte under denne kategorien.
 • Ellers har Ingrid Sønstebø og Pernille Flage nord-europeisk rekord i lovbrudd på vegne av det offentlige. Vi skal ikke kimse av lovbruddene til politiet.
 • Advokater har foreløpig vært svært skuffende. Ikke mulig å finne en ærlig sjel for Dennis. Samrøre uten sidestykke.

Barnevernsansatte, fylkesmannsansatte, andre kommuneansatte, lokale folkevalgte, familiens ariske Høyrefløy, politikere, rådmann, ordfører og Mr. Budsjett. Synkron-siktelser i tre forskjellige byer styrker bevisene for at sakene påvirker hverandre.

Erna Kverna

Jeg anmelder NAV for alvorlige brudd på alt som har med lover å gjøre. Som vitne vitnet jeg til at NAV forsøkte å anklage en firebarnsmor for juks ved å bruke samme rekvisisjon en gang til. Det er ikke mulig ettersom de butikkansatte må ha underskrift. Hun fant opp en historie for å ydmyke henne. En NAV ansatt som har skrevet bekymringsmelding fordi teksten hennes var sprikende og at det var rot i det papirløse samfunnets papirhaug.

På tide å si fra!

Fylkesnemndsleder for Buskerud og Vestfold frarøver to foreldre deres barn, og deretter begynner arbeidet med å holde de adskilt, samt bygge en sak som går dem i mot.

Hvilket ærefullt oppdrag fylkesnemndsleder har. Var det et kall?

Har du alltid vært en rettferdig og rettskaffen mann? Interessen for rettferdighet? Eller er det penger?

Hvilket grunnlag og hvilken rett har fylkesnemndsleder til å frarøve barn verdi og rive dem vekk fra foreldre, uten å høre på hva de har å si.

En fylkesnemndslederes barneforakt

Fylkesnemndsleder ignorerer barna, og de får ikke en gang lov til å få testet sin troverdighet. Hvordan vurderte fylkesnemndsleder barnas utsagn, spesielt de tre guttene? Hvor ledende er spørsmålene til M, og hvorfor skriver du direkte åpenbare løgner i dine rapporter?

Sønstebø og Fylkesnemndsleder begår karakterdrap, folkemord og organisert kriminalitet når de gjennomfører det de gjør. Ingen av disse profesjonelle som skal være på barnas side er profesjonelle nok til å begrunne ting faglig. Ingenting.

Ettersom barnevernet har sluttet å følge lovene hadde det vært flott dersom Barnevernet eller Tønsberg Kommune kan gi vanlige folk beskjed om hva vi skal forholde oss til.

Eller er det skinnloven i skinnretten?

I denne sammenheng Fylkesnemnd, men også i Tingretten som viser seg like useriøs som ledere av fylkesnemnden var.

Påstanden er at fylkesnemndsleder ikke anerkjenner guttene som tre individer. Mennesker. For han er de drivstoff i en kynisk maskin som ødelegger. Som sysselsetter. – Også fylkesnemndslederen.

Fylkesnemndsleder vurderer ikke guttene som mennesker. Synder mot likeverdiprinsippet. Nå vil jeg hevde at guttene er av langt høyere verdi, men ettersom likeverdiprinsippet gjelder skal vi fylkesnemndsleder mulighet til å svare for seg.

Justitia, har mistet sin sjarm. Themis halvsides lam.

Fylkesnemndsleder mangler kunnskap og respekt for sitt yrke. Dersom fylkesnemndsleder ikke har kapasitet, kompetanse eller menneskelighet bør han ikke bære ansvaret på sine veike skuldre. – Og ja det er riktig å bruke slikt språk. mannen er villig til å ødelegge mennesker for moro skyld. Jeg så det. mannen lo og koste seg mens han slaktet familien Bowen. Vurderinger og avgjørelser har enorme konsekvenser. Et slikt ansvar kan ikke fylkesnemndsleder ha.

Ser han ikke mennesker bak dokumenter, evner ikke kritisk refleksjon eller har en illusjon av empati kan han ikke være leder. Han kan ikke lede seg selv, og bør umiddelbart ha hjelp.

Fravær av gyldighet i saken er uforståelig og absurd. Et vedtak ingen får se, og krav på faglig begrunnelse som aldri blir gitt. Det hele ender opp med at Sønstebø tar seg av den faglige biten, slik at politiadvokat Pernille Flage fikk «bekreftet» sin falske anklage, og skapt seg en nemesis. Den interne konkurransen om hvem som er verst. – Terrorpoliti…

I feminismens hulrom – maskulinitetens hudorm – vi er likeverd

Fylkesnemndsleder hever seg over sakens natur. Fatter vedtak på bakgrunn av en sakkyndigrapport som ikke holder mål. En rapport i fra bakvendtland hvor sakkyndig uttaler seg på bakgrunn av personer hun aldri har møtt.

Med dårlig personlighet kan man skylde på stamtavla. Med sakkyndigkappe dømmer hun deres psykiske helse nord og ned, og hennes opplysningsplikt fører til at guttene blir tatt igjen etter seks måneder hjemme. I utgangspunktet har de ikke noe vedtak på å bli tatt. Absurd er det at de har lydopptak av Sønstebø som sier at det hun senere skal anbefale i rapporten er skadelig for barna. Så brutalt er det, at barna blir pågrepet på skolen, av væpna politi, og bortført, uten at foreldrene blir informert.

Far er en grei kar. Han har bunnsolide verdier og evner som mange andre ikke har. Han har uendelig kunnskap og er en strateg for menneskets beste. På Itas var hans deltagere de mest takknemlige. Han så hvem de var og hjalp de noen skritt ved å gjenkjenne og adressere problemer. Gjorde en fantastisk jobb ut fra forutsetningene. Det er jeg tydelig nå.

Å stjele sjel.

Umyndiggjøringen av mor og tre gutter er kriminelt. Dette i følge alle lover, regler og etiske forskrifter som innebærer menneskeverd. Likhet for loven og anerkjennelse som rettssubjekt som den vanlige mannen i gata er et absolutt minimum. Streken er over for lenge siden.

Bunnen er nådd. Det er en lang vei opp. – Lang vei. Men vi skal gå den veien sammen. Vi skal like det vi gjør. Interessere oss for fag og positiv utvikling. Troen den gode energien inne atomer, nøytroner, patroner og ioner, selv i loslitte klær, og erkjennelse at dersom det er til fortjenesten for din neste, et milevis utvidet familiebegrep. Kloden er vår begrensning og vår mulighet. Startgropa på vår eksistens.

En elendig minister med barneliv på samvittigheten. Stinker svik.

Buskerud og Vestfolds familestraffdommer gir ikke gule kort eller formildende omstendigheter. Han gir rødt kort, og gjør slik at guttene blir tatt. – Av væpna politi i klasserommet under undervisning på Holmestrand internasjonale Montessoriskole. Jeg nevner det igjen.

Trettenåringen skal kunne velge selv om han vil bli med eller være hjemme, men han ble tvunget med løftet om at dersom han ikke ble med fikk han aldri sett sin bror igjen. Fylkesnemndsleder har sørget for kidnapping på bakgrunn av Sønstebøs sakkyndigrapport.

Evnestjeler

Fylkesnemndsleder tar ansvar for dommen som innebærer at han dømmer fravær av omsorgsevner hos foreldre ved avgjørelsen om at han vet best, og skriver under på foreldrenes udugelighet.

Stempler fem av seks medlemmer i familien som løgnere. Mener de blir slått selv om de påstår de aldri har opplevd det. Fylkesnemndsleder vet at Sønstebø vet best. Fem og seks familiemedlemmer farer med løgn for hva fylkesnemndsleder?

Dette må du kunne svare på skriftlig.

Jeg savner min egen rolle i det hele. Jeg er sjalu.

Finner ingen begrunnelse hvor det henvises til konkrete vedtak eller hendelser, men aner en sterk grad av forutinntatthet, hat og hevn. Dom på forhånd. Forhåndsdom.

Raseri og forfengelighet som grunnlag for avgjørelser. En kvalmende fromhet av religiøs imago fasilitator av tredje grad, samt nordlysguiderullator og parhest, Nils Astrup. Som konen hans forteller:

«- Vi treffer forsvaret vårt så grundig når vi kommer i en nær relasjon. Da blir vi fort urimelige, og bryter kontakten. Nils pleide å bli primitivt rasende, mens jeg ble foraktfull og arrogant. Jo sintere han ble, jo mer foraktet jeg. Jo mer jeg foraktet, jo mer desperat rasende ble han, forteller mor.» Konen forteller om primitivt raseri. Styreleder for Falkesten, Tønsberg og Holmestrand Montessori Rotary Skole.

Anne Karin Smith

Nils Astrup skal gjøre om Montessoriskoler til rene Rotary-skoler slik de gjør i Amerika.En indoktrinerings-maskin for de lokale barn.

Konservativ Kristne Republikanere.

Det er en farse. Staffasje. Det er ren idioti og umodenhet. Hvordan skal vi forholde oss til folk som er feige? Feige i en slik skala! Et Monster av feighet. Som har mistet jordfestet. Mistet perspektiver på virkeligheten.

Tysk WW2 Eugenikk. Slik som i dagens barnevern i Norge.

De desperate rasende.

De som allerede har testet ut barnevernet som hevn, og sett den fantastiske effekten av det. Familieterapeuten. Skolestyreleder. Kirkens Bymisjon og religion.

Sender ut barnevernmeldinger igjen. Er det akseptert av samfunnet?

Det er greit på bakgrunn av hva da? Gimle Rotary? Jarlsberg Rotary? Religiøse venner? Holmestrand Odd Fellow? En blanding av dem?

De velger en sannhet. Og tror på den. Den populistiske snyltende eliten som korrumperer samfunnet slik at det er legitimt å drive business av menneskehandel. Pedofili er greit om det bare gjelder de fornemste menn og noen kvinner, hvor menneskebarn blir til satanistofringsriter, barnesalve og babybatteri for aldrende menn og hekser forkledd i velgjøreres stillinger og embeter.

Det er et satans liv. Regien er av Fylkesnemndene.

Terapi for MANNEN – hevnen søtest på ekstrem lang avstand

Dette kan endres, men da må vi se på hverandre som mennesker og en tro på at et liv er like mye verdt uansett. Selv Nils Astrup har en slags verdi i en ideell verden. Likeverdiprinsippet må komme senere.

Fylkesnemndsleder dømmer foreldrenes evner til å ta vare på barna sine ut fra en telefonsamtale mellom barnevakta og en perifer suicidal kjæreste som eksperimenterer og introduserer narkotika til datteren i familien.

Det legges ikke vekt på fjortenåringens introduksjon av narkotika til datteren, muligheter for uaktsomt drap utført på lærer, som datteren får skylda for. Datteren fikk historien til kjæresten servert i sitt fang, med beskjeden om det er de eller meg, kjærlighet eller død?

Kjæresten har meldt foreldre til tidligere kjæreste til barnevernet.

Hva kan vi bytte med sannhet? Sirkulærpsykologi. Antipati.

Motiv eller bakgrunnsjekk er kanskje politiets ansvar, eller barnevernet, eller fylkesmannen, eller fylkesordfører, sivilombudsmannen, høyesterett, familieterapi med Nils Astrup, eller barnevernets lydige bikkje, politibetjent nr. 36 188. Hjelm, pistol, batong, bandolær, maglite og automatvåpen.

De skal beskytte oss mot alt vi er redde for ved å spille rollen «den du skal frykte» selv.

Den lille emokjæresten med ritalinterapi, runner for barnevernet, forgiftet lærer på skolen med intensjon, og plasserer ansvaret på datteren som gjør som han sier.

Han er så lei av alt at han fort kan ta sitt eget liv dersom hun sier noe annet. Til tross for bevis som er fremlagt barnevern, politi og skole av foreldrene. SMS’er sier noe annet.

Kunne det ha vært greit å sjekke?

De kunne ha drept læreren.

Ikke noe å ta på vei for, sa barnevernansatt, ettersom hun er under den kriminelle lavalderen. Da gjør det ikke noe at det er hennes skyld, forteller barnevernet, til tross for bevis som beviser noe annet. Er det ikke rart at foreldrene ikke har dukket under?

På grunn av fylkesnemndsleders feighet, eller forakt for noen typer folk. Som kan dømme en mann ut fra horrible påstander. – Bare fordi han hjalp en venn på jobben.

Våknet opp til verdens nedtur

Ettersom jeg som sosiolog og venn har fulgt saken tett blir det for tidkrevende å gå i detaljer i avgjørelsen. Men det virker som han har tillagt seg dårlige barnevernsvaner ved «å fragmentere vedtaket og ta for seg element for element».

Helhetlig tenkning, logikk og fornuft er satt til side, og erstattet av et skråsikkert bilde konstruert av han selv. Posisjonen forteller hvem som har rett. Ikke sak eller fag.

Ønsker i første omgang bare å sende en klage slik at jeg har gjort min borgerplikt. Fylkesnemndsleder kvalifiserer ikke til oppdraget.

Han kan dømmes til folkemord for viten og vilje ha tatt beslutninger på falsk grunnlag slik det står i Straffelovens kapitel 2. Den siste loven gjelder for meg.

Fylkesnemnden bryter loven som handler om barnas beste i vedtaket om omsorgsovertakelse. Avgjørelsen på bakgrunn av en sakkyndigrapport som tar utgangspunktet i barnevernet, og barnevernets versjon av saken som går ut på at de hater av ukjente grunner. Distansen blir lengre og lengre. Familien holdes fra hverandre. Nemndsleder Lars Magnus Bergh ler.

Bemerkelsesverdig at fylkesnemndsleder ikke evner objektiv vurdering. Heller ikke kritisk distanse til rapporten som er skrevet uten noen kunnskap eller grunnlag, fra ren fantasi. Rart nemndleder Bergh ikke evner se hvilken reaksjon hans generelle atferd i «rettsrommet» blir mottatt av observatørene. Dem som representerer verden.

Rapporten betegnes som grundig og etterrettelig sier Eugenisten Bergh.

Den er faglig diskvalifisert sier jeg, med faglig pondus, og antar jeg kan skaffe støtte for mine syn hos alle uavhengige.

Den kan ikke brukes i retten.

Barnevernets eskalerende løgn og bedrag, galskapen til politijurist Pernille Flage overtas av sakkyndig Sønstebøs mentale plager.

Pandoras boks

Paradoks oppstår da de bryter loven ved at de lar barna bor sammen med en far som er stemplet som voldelig og grensesprengende i ca. 8 måneder. Dersom fylkesnemnden mener at foreldrene ikke er skikket til omsorg bør dette begrunnes med nye opplysninger i saken.

Vurderer fylkesnemndsleder en dalende formkurv i omsorgsevnen, og synkende standard i NAV-verdien. De produserer blandingsbarn. Adoptert fra Sør-Korea og Amerikaner med indianerblod. Virker ikke å være et akseptert blandingsforhold i Nazi-tiden som potensielt kommer og de egalitære krav som da vil forpeste verden.

Tønsberg kommune synes å ha utviklet et erketypisk forhold til denne troen på «klonisk» identitetslikhet. Eller tannhjul som enkelt kan byttes med andre tannhjul. – Mennesketannhjul.

Logikken innebærer at fylkesmannen vurderer sin kollega besluttet tilbakeføring forrige gang som tegn på kollegaens faglige inkompetanse, – den gang.

Endringer og sylskarp etterforsking har funnet ut at han er usammenhengende og vanskelig å forstå. En merkelapp, eller en mangel på lapp, er legitim grunn til å bli behandlet som annen-, tredje – eller sisterangs borger. En proletar.

Emo-hardcore-på-ritalin-og-stasiterapi

En eller to fjortenåringer med en hemmelighet. Den ene føler skyld. Den andre får empati, og antageligvis noen penger eller mer medisin. Hvem vet? Systemet er sykt. Jeg har sett noe jeg ikke våget å se inn i tidligere. Mine fantasier kunne ikke fatte de hoverende høner fra barnevernet som behandler mine venner som kjente farlige marsboere.

Folk fra en annen galakse. De hadde plettfritt foreldrerulleblad i deres fjorten år som foreldre, og bang så smalt det i Tønsberg. – Og det smalt så den egalitære undertonen i inngrepet ble kvalmende åpenbart.

Jeg har lang erfaring med sånne som deg! Asiatiske kvinner tror de kan berge familien sin.

Tønsberg kommunes Hege Lund

De hører ikke på det som blir sagt. Kanskje de ikke forstår hva som blir sagt? De virker ikke spesielt glupe. De får kanskje ikke ut sitt potensiale grunnet den stakkato bruken av metoder for å ødelegge familiene.

De er ulykkelige.

De blir lurt inn i noe de ikke har kontroll over. Norges arbeidsliv. Utviklingen av NAV dette året er katastrofalt. Eva Bowen får knapt nok rasjoneringslapper, og møter et NAV som forsøker å påføre henne skyld i tyveri ved å kopiere rekvisisjonen. Men det falt i fisk da kunde faktisk er pliktig legitimasjon og underskrift.

Det nytter ikke å kopiere en underskrift med stempel i sort og hvitt. Alt er bare meningsløs destruktiv selvutslettende tilbeende religiøse unødvendigheter. Tro på det du tro på. Vær deg selv. Det er ikke vanskeligere.

Be cool!

Erfaring gir punkter i genbanken – Jfr. DNA/DNB – BANKEN _ art. nr. 36 – 743 g.

Foreldre i fjorten år uten negative bemerkninger

Fylkesnemndsleder valgte å overse mitt korte nervøse bidrag i fylkesnemnden. – Han lo det gjorde han. Tydelig for alle å se at han ikke hadde planer om å vise meg respekt som fagmann. Som spesialist i familie sosiologi. Rart. Normalt ville en med min bakgrunn vært lærerne til dem som jobber i barnevernet under studiene, og deres ledere når de kom ut i jobb. Men fylkesnemndsleder Bergh snur dette også på hodet, og forventer at jeg skal høre på mine studenter. Forstå dette uten noen forklaring.

Trengs. Støtt!

Som representant, og som venn av familien.

Trodde det ikke var så ille som jeg oppdager det er. Integritet eksisterer ikke. -Forsvunnet. Den var helt borte. Alle var på samme plass. På samme side. Integritets-løs.

En gjeng velferds-profitører som tjener på barns ulykkelighet. Penger for hvert år som går. Et dyrt tiltak for en billig penge kan blir penger av sånt. Det er vel litt som hamster og bur.

Og hvor galt kan det gå dersom en har batong.

Warumt – Hvorfor så vanskelig? Hvorfor vil vi ha det vondt?

En trenger ikke å gjøre det vanskeligere enn å ha tro på seg selv. Boblen sprekker snart, og da lekker mye ut.

Fra september har det vært 120 uniformerte bevæpna politifolk over dørkarmen til min mors leilighet som hun låner bort gratis. Hun gjør det av kristen barmhjertighet og bud om nestekjærlighet. Hun vet at foreldrene bare vil barna godt, selv om hun bare har møtt familien ved et par anledninger.

Barna blir stadig bortført fra sitt hjem.

Fylkesnemnd underbygger sakkyndig Sønstebøs ensidige sakkyndigrapport ved å vurdere vitneutsagn som eventuelt kunne ha talt foreldrenes sak til «de ikke er egnet til å styrke avgjørelsesgrunnlaget nevneverdig».

For en vulgær ekkel holding til egen fortreffelighet. Atter et tegn på at Eugenikk styrer skuta.

Da det ikke er noen begrunnelse eller beskrivelse av hvorfor fylkesnemnda ikke finner vitnene relevante da de ikke underbygger barnevernets sak.

Saken er klubba før noen visste ordet

Det er ikke utført undersøkelser, vitneavhør, samarbeid eller lignende som avdekker vold i nære relasjoner. Sønstebøs rapport er komponert av tidligere dokumenter, som er bevist for retten, og fylkesnemnden er falske. Nemndsleder Bergh ler når han vell vitende om justismordet, og ødeleggelsen, signerer sitt elendige, og ødeleggende vedtak om å stjele barna til familien Bowen.

Den korteste korrupsjonsvei.

Far har hatt t møter med tre forskjellig barnevernansatte de to møtene han har hatt. Han har blitt forfulgt av politiet, siktet for ville fantasier, brutalt arrestert fremfor sine barn ved flere anledninger. Den ene gangen for en juletrelapp.

Man blir verken mer eller mindre voldelig av en siktelse. En siktelse er et stempel.

En siktelse i Nasjonal Samling – Distrikt VESTRE VIKEN henger igjen så lenge Statsadvokaten mener det er alvorlige påstander.

Ingen hensyn til sønderslått familieskrått.

Den ene gutten som sparreputebarnevernsgutt på den nye barneverngutt-skolen. Faen ta barnevernet i dette landet. Beskylde smågutter for seksuelle avvik. Hva faen feiler det dere? Guttene ville hjem første dag dere kidnappet dem. De vil det fortsatt. Hjem!

Ondskap som skal avgjøre slikt. Det blir feil. For denne familen har et kjærlig forhold.

Politi – eller adelsskattetats barnetall? Det nye gullet

Jarlsberg Rotary dommerstandens arm fra Rotary Gimle – Politimyndighet?

Hva er dette for svineri. Hvorfor bor den kidnappede datteren hos en lokal kidnapping-politi?

Må det være så åpenbart korrupt.

Barn fra alle kanter. Barn i alle varianter. Barn i kjeller. Barn på kammerset

Dersom fylkesnemnden har funnet bevis på at far utøver vold i nære relasjoner burde far ha blitt tatt hånd om av påtalemyndigheter, og blitt straffet for sine lovbrudd. Politi eller barnevern har verken holdepunkter eller planer om å undersøke hva som er reelt. Ingen interesse for å imøtekomme eller høre på foreldrenes ønsker, eller barnas versjon. Barns oppmerksomhetsbehov. Barns behov for å bli hørt, og tatt seriøst.

Skyldige

Tatt i betraktning fylkesnemndas fokus på barnas beste er det oppsiktsvekkende at prinsippet om biologiske bånd ikke har verdi.

Grunnlaget for fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse baserer seg på løse påstander og et eventyr diktet av en fjorten år gammel kjæreste.

En fortelling som i stor grad endrer karakter da den blir tatt over av datter. Den har en eskalerende tendens, og et ensidig fokus rettet på å kriminalisere begge foreldrene.

Barnevernet bryter som kjent alle mulige former for lover, regler og etiske regler. Barnevernloven som i utgangspunkt kan være en oppskrift blir brukt som barnevernets våpen. Fremfor hjelp yter barnevernet hevn på bestilling. Dessuten tjener de penger. Et samrøre under mafiaparagraf.

Fylkesnemndsleder – proppfull av visdom og humor

– Påminnelse om Straffeloven § 108

Faglig er vurderingsgrunnlaget til fylkesnemnda er ubegrunnet da bevismaterialet utelukkende er basert på datters versjon av saken, samt vitner fra barnevernet og skolen som må opprettholde løgnen. De passer på å få med løgnen. Og man kan se skam i noen av deres øyne. Fælt skue.

De forsøker å unngå æ være av dem som sitter med skyld i denne travestien. De fremstår som parodier av seg selv.

Mord

At fylkesnemnda, ikke bare her, opererer med uriktige datoer er et tegn på at fylkesnemnda ikke tar oppgaven seriøst. Forvaltningsloven blir brukt kynisk mot barnevernets motsatte side. Barnevernsloven er skjønnsvurdering. I dette tilfellet er det en fjorten år gammel gutt som har definisjonsmakt over virkeligheten. Er ikke det litt tidlig å legge ansvaret over på fjorten år gamle kjærlighets-klisjeer?

Sønstebø – en morder av karakter

En sak om omsorgsovertakelse og brutale inngrep i familien bør bli behandlet med ydmykhet og respekt. Rapporten til Sønstebø framstår som ønske om å skade så mye som mulig og mangler legitimitet på de fleste områder.

Så graverende at det bør frata sakkyndige sin lisens. Nemndas vurdering framstår uten faglig grunnlag, ingen beviser og finner ingen grunn for dette heller.

Ingen injurier. Ingen avgjørelsesgrunnlag eller verdi

Fylkesnemnda frarøver mor autonomi og menneskeverd ved å fastholde på påstanden om at mor er utsatt for vold. Hvordan behandler fylkesnemndsleder en firebarnsmor? Hun blir fratatt verdien som menneske. Dette er min gode venn.

Hun er en flott kvinne.

Catch 22 – you’re damned if you do, you damned if you don’t – 22 Catch

De tre guttene uttrykker til talspersonene som tross alt er utnevnt av samme nemnd at de vil bo hjemme. Det er det de vil, og fylkesnemnda oversetter dette til at barna er påvirket av foreldrenes meningspåvirkning. Catch 22. Guttene er 9, 11, og 13 år. Flotte tall og flotte gutter.

Sett i sammenheng med menneskerettene angiver jeg Nemndas Leder Bergh for brudd på menneskerettigheter Artikkel 1 – til og med – 12 – i første omgang.

Anmelder fylkesnemndsleder for brudd på grunnlovens § 102 er det ingenting som tyder på at det blir tatt hensyn til integriteten til foreldre og barn. Ikke i fylkesnemnd, og ikke i tingretten.

Om fylkesnemndsleder har manglende kunnskap om lovene, eller ikke kan lese så godt, har jeg ingen forutsetninger til å uttale meg om. Mye av det er sikkert klipp og lim. Det om lovverket.

De smører far godt utover saken når fylkesnemndsleder har oppdaget vold mot de tre guttene i saken. Hvordan har du oppdaget vold i familien? Har du vært like mye på besøk hos dem som jeg?

Er du i egenskap av allmektighet? Fylkesnemnd står på at far slår sine gutter, selv om guttene forteller noe annet. De representerer en versjon hvor mor er slaven og leketøyet til far, og at hun ikke har krefter til å kjempe i mot.

Hun har vist bra tålmodighet i denne saken, til tross for at dette er det aller verste en mor kan oppleve.

Fylkesnemndsleder vet bedre enn dem, så det har ingen vits. Systemet er korrupt. Det er ødelagt og full av rusk!

Paragrafrytter i tredje kvartal ned i portal under det ovale bord, I den fjerde Monolitt Orden av Tempel Eventplan SS – Vergangenheit – District: Schleswig-Holstein aus der Linkz.

Meningspåvirkning på styrket avgjørelsesgrunnlag

Ved å innføre begrepet meningspåvirkning som en avgjørende faktor for lite troverdighet hos guttene er kriminelt. Guttene er individer med meninger. Guttene er mennesker.

I et ikke-eksisterende vedtak blir de behandlet som brikker i et spill som handler om at far er forhåndsdømt, og blir dømt gang på gang. Tapt i fylkesnemnda et par ganger, blitt lurt av advokater ca. 8 ganger, hindret fra Tingrett av advokat som ikke var deres advokat. Han hadde fått fyken tre dager i forveien.

Trekking av anke en halv time før stengetid av advokat som ikke var deres advokat vil jeg karakterisere som drøy kost. Repetisjon viser at han gjør alt rett, mens de andre tar feil.

Noen som har problemer med det? Advokatene har ikke gjort noe av det som krever av dem. Å representere på en rettferdig måte. De har ingen yrkesetikk.

Steller seg over familien og sender dødsdommer over dem. Den ene mer patetisk etter den andre. Forvaltningslærens ABC er dørstopper inn til fylkesnemnda.. Advokatene mener det er helt ok å gjøre minimalt. Tross alt ikke deres barn dert er snakk om.

Motarbeide Dennis Bowen sønder og sammen med brev og besøksforbud, pågripelser, glattcelle, håndjern, falske siktelser, ubegripelige påstander …. Han får brev med besøksforbud.

Av alle og enhver. Mot alle og enhver.

 • Behering Breivik II?

Barna hans er brutalt fjernet fra en familie. Fire barn har blitt tatt fra en fantastisk fin mor. Hvem er dere egentlig? Du skal være bra følelsesløs for å få til noe sånt. Er du det Lars Magnus Bergh? Uten følelser selv?

Tønsberg Venterom

Dennis og Eva Bowen har ventet ca 345 dager på at besøksforbud skal prøves i tingretten. De har aldri blitt tilkjent troverdighet. Tønsberg består utelukkende av avdankede uspiselige skuespillere. Dere bruker hele byen som teater, og Vips har klovnen scene igjen.

I skrivende stund har Dennis Bowen ventet på behandling av opprettholdelse av besøksforbud fra datteren, som den 10.6.2016 opplyste at hadde ikke Mathias ringt barnevernet, ville hun bare dratt hjem. Dette står å lese i politiavhørene, eller de såkalte klausulerte avhørene, som viser seg å være trenering, da de ikke innehold noe som ga grunnlag for klausuleringen.

Dette mener Barnevernet i Tønsberg vi skal akseptere og ikke forsøke gjøre noe med. At vi forsøkte har resultert i dette.

Fylkesnemnda legger til grunn omfattende og alvorlig fysisk vold på bakgrunn av en rapport skrevet av sakkyndig Sønstebø. Vedlagt følger en foreløpig akademisk vurdering av Sønstebøs 13 første sider av rapporten.

En grundig og fullstendig metodisk vurdering av rapporten vil følge en politianmeldelse av Sønstebø, samt som vedlegg i klage til Psykologforeningen. Sånn for å ha gjort det for å holde ryggen klar for lovens lange arm. Da er det viktig å anmelde kriminelle forhold som falsk bevisbyrde, ensidig utvalg uten noen representanter fra foreldrenes lag.

Hva med oss som er glade i familien? Det finnes slike som oss

Slutt dette hasardiøse spill om seks menneskers fremtidige liv.

Først påfører de usikkerhet, uforutsigbarhet og endeløs trenering og lovbrudd utført kommunalt velsignet. Thalmann setter pris på påfyll av spenn. Barna skal leve og bo hos fosterforeldre med kompliserte og begrensede samværsegler. Planen er umiddelbar, og straffen langvarig for foreldrene med omsorgs-egenskaper fra dass, slik man kan tolke det av Sønstebø.

Ingrid Sønstebø fant opp så mye rart i sin sakkyndige rapport at det får en egen plass. Konklusjonen er at den er kriminell i følge Straffelovens §221-225, spesielt § 223

– Grov uriktig anklage jfr. konsekvenser for familien.

Drøye konsekvenser for en familie som blir ødelagt av en hær av Establishmentet. En datter som har utviklet traumer under barnevernets makt. Hun blir fjernere og fjernere. Fra familien. Dere knuser og ødelegger M Bowen, og det er uendelig urettferdig og trist.

Det skal ikke være sånn.

Frans II van Francken

Folk tar ikke andres barn. Det gjør man bare ikke. Hva mener du Fylkesnemndsleder?

Sønstebøs rapport er velbegrunnet forankret, forteller Fylkesnemndsleder.

Nemndlederen er åpenbart ond.

Kun datter fastlåst i krig med far blir borte fra familien. Fader ut. Hun kan bli borte for alltid. Tønsberg Kommune må stå til ansvar for denne behandling.

Dere behandler barn som stafettpinner. Barna er små feite fordelingsnøkler. Blir brukt som flyttbare produksjonsmidler og utgjør en stadig økende andel pasienter og klienter som trenger medisiner, psykologi, behandlingsrutiner og NAV-økonomi. Velbegrunnede forslag skriver nemndleder om Sønstebøs rapport.

Rapporten er alvorlig kriminell, og har fatale konsekvenser

Fylkesnemndsleder har tatt en grundig vurdering av saken, og ut fra hans faglige tyngde klekker han ut denne vrien:

Begrunnelsen er en fjorten år gammel gutts telefon til barnevakten, samt påførte diagnoser og voldsdommer av Pernille Flage som har tatt på seg legefrakk og dommerklubbe. Dette har blitt bearbeidet og spyttet ut igjen av Psykologispesialistsakkyndigleiemorder Ingrid Sønstebø.

Hun forsterket Flages diagnose og voldsdommer, og har bidratt med sitt ildsinte hat mot familien. En dyptliggende forakt for undermennesket. Hun er kjøpt og betalt av fylkesnemndsleder. Hun tilhører dem som lever etter hva Eugenikk forretter som sannhet.

Farlig grunnlaghet

Saken har mange eksempler på at mor og far ikke erkjenner noe. Skal de lyve for fylkesnemnden slik at de blir fornøyd.

Er løgnen vinner for at Fylkesnemndsleder skal være fornøyd?

Hvor fornøyd er du med din jobb på en skala fra 1-10?

Har du evaluert din bedrift i fylkesnemnden?

Finnes det mange eksempler på vanskeligheter med «ikke å erkjenne»?

Erkjenner de ikke på det samme fra gang til gang?

Skulle det ha vært mer konformitet?

Hva er et foreldrepar i barnevernets perfekte svar?

Finnes det monopolkort med flytt ut fra fengsel?

Fylkesnemndsleder?

Hvordan virker dette her?

Fylkesnemndsleder mener at foreldrene i det minste skal innrømme noen mangler, og bli dømt for litt vold, uansett. Slik at barnevernet og Thalmann kan tjene noen slanter.

Noen kroner for noen små retro naziasjetter. Noe pynt til Keiserriket når det oppstår.

Godt at Fylkesnemndsleder konkluderer med at rapporten bygger på langt flere kilder enn bare Ms beretninger.

Når han kan skrive slik har han et grunnlag, som kan synes gyldig, når fylkesnemndsleder skriker det ut. Ensidig utvalg gir unison stemme. Det bør være et enkelt metodegrep.,Langt flere troverdige kilder som objektivt taler den nøytrale part sak.

illustrasjon

Ingen uavhengige advokater stiller opp for han. Tre Tingretter i vårt land er grundig koordinert. De har tatt fra han hans store kjærlighet. Hans datter. Hans venn.

De hadde verdens beste forhold til dagen arrestasjonen skjedde. Hadde fått en lang klem i butikken dagen før.

De hadde begynt å bli bekymret for at datteren begynte å bryte sine egne regler uten å gi beskjed. Det er ikke uvanlig at foreldre har en tid å være hjemme før en skoledag. Det er vel verre enn å ikke ha det skulle en tro.

En halvtimes samtale mellom far og datter hadde løst saken den første dagen

Sakkyndig Sønstebø finner så mange nye feil på menneskene hun ser ned på at hun finner det viktig og riktig å opprettholde opplysningsplikten og sende barnevernet en mail om hennes grenseløse bekymring for foreldrene Bowens kjærlighet til barna.

De lever i virkeligheten om å komme med faglige vurderinger hvor han konkluderer med at dette er best for barna. Det er vitenskapelig bevist av sakkyndig psykologspesialist Ingrid Sønstebø. En heks av den gamle sorten. En som skal ta barna deres.

Korte samvær under strengt tilsyn, samt begrenset telefonkontakt og forbud mot sosiale medier. Fylkesnemndleder har makt til store inngripen i andres familier, og benytter seg av det for å hindre kontakt. Dennis Bowen får besøksforbud mot datter forlenget uten grunn. Alt er intakt. Alt er på stell.

Fylkesnemnd og barnevernet har latt barna bo hjemme hos mor og far fra september til slutten av april. Etter en grundig og faglig vurdering har fylkesnemnda kommet til et annet resultat ut fra en bestilling av sakkyndig og sakkyndigrapport. Et bestillingsverk av fylkesnemnda. En sakkyndigdame som skriver en rapport som er så bak mål som kan komme.

Jeg kjenner familien.

The representation of self in everyday life

Sønstebø har brukt en brorpart av rapporten til å beskrive og fremstille undertegnedes varslinger om kritikkverdige forhold i barneverntjenesten, samt skriv som ser behandlingen barn og mor får i sammenheng med brudd på FNs konvensjon om menneskerettigheter, samt brudd i FNs barnekonvensjon jfr. barna.

Som sosiolog med kjærlighet- og familiesosiologi som spesialisering, samt lang erfaring som leder og ansvarlig forvalter, samt faglig- og opplæringsansvarlig i rapportskriving, har jeg omfattende erfaring med å vurdere rapporter. Undertegnede har også bidratt med å utvikle kurs i metode og rapportskriving for bransjeforeningen Arbeid og Inkludering tilhørende NHO Service.

Det er overraskende at jeg i det hele tatt er del av rapporten, da det ble gitt klar beskjed om at min hjelp ikke var nødvendig, og at mine brev kunne opphøre da jeg ikke er part i saken.

Sønstebø tror på Eugenikk som løsning på samfunnets problemer.

Sønstebø synes å ville noe annet, og har derfor bak min rygg, uten å snakke med undertegnede viet stor plass i rapport som en negativ faktor. Antageligvis et bidrag for å illustrere foreldrenes slette vurderingsevne og dømmekraft. Jeg har tidligere sett Bufetat uttale seg om jeg skulle en være litt forsiktig med.

Hvilken rolle undertegnede har i rapporten er uklart, og hvorfor varsling om kritikkverdige forhold blir behandlet som noe negativt kan Sønstebø forklare. Gjerne en beskrivelse om når og hvor og hvordan man skal forholde seg til en slik sak, slik at Sønstebø får mer mat på sin sak. Eller er det rett og slett ikke ønskelig. Jeg hører stadig at jeg ikke er part i saken.

Sønstebømat

Da undertegnede ikke blir omtalt i vurderingen av fylkesnemnd til tross for at jeg vitnet for familien i Drammen antar jeg skyldes at fylkesnemndas vurdering er skrevet før vitneavhøret i nemnden.

Personlig hadde jeg tatt til takke med en bisetning om at jeg ikke var egnet til å styrke avgjørelsesgrunnlaget nevneverdig, slik at jeg i det minste ble nevnt og får anerkjent min eksistens. Begrepet å styrke avgjørelsesgrunnlaget er en ny oppfinnelse som ikke vokser på trær. Det er når vitnet ikke kan den allerede satte sannheten om at alle skal dø når enden er her.

Dette og en mer grundig faglig behandling av fylkesnemnda avgjørelse vil bli behandlet i min anmeldelse av fylkesnemndsleder og hans inkompetente hær. En fylkesnemndsleder som står støtt i sine avgjørelser er antageligvis ikke bekymret for en anmeldelse, men i denne saken er den helt uunngåelig. Man må respektere den loven man har.

En faglig sterk fylkesnemndsleder jar brukt hele sin faglige kløkt til å komme med tungtveiende avgjørelser. Det er åpenbart en familie full av dritt. Halvparten gul. Halvparten av halvparten nordlending.

Han fortjener svar på hvilken rett dere har til å ta hans barn. Dere må huske at det må ligge et underlagsmateriale som er noe annet enn Sønstebøs. En prat hadde løsnet alt. M vil hjem. Gutta skal hjem. Alle kommer hjem snart.

Ellers blir det mail etter mail etter mail.

Helt til dere ikke orker mer

Men vurderinger og avgjørelser er glad for en ekstra gjennomgang for å få bekreftet sin styrke som mann, menneske og underbygget sin faglige tyngde i avgjørelsen om nok en gang å rive vekk tre snille og hyggelige gutter fra sin mor og far. Som sosiolog og venn av familien ser jeg det annerledes.

Fylkesnemndsleder sitter mange ledd utover, og legger utelukkende vekt på hvilke beskjeder han får, og nå skal uansett alle som blir tatt av barnevernet skal tas. Full speed ahead!

Fylkesnemndsleder er en staut nordmann med de riktige verdier. De utvalgte religiøse losjemenn. Han er nok langt i fra sentral, men han kan kjenne litt på det. Alle barn skal tas i omsorgssaker som plutselig dukker opp.

Anmeldelse og spørsmål

Sender en anmeldelse og min egen vurdering til alle som ønsker å lese bevisgrunnlaget, sakkyndigrapport og fylkesnemndas vedtak slik alle folk jeg kan nå, og som er interessert kan gjøre opp sin mening selv. Anonymisert naturligvis. Det er morsomt å lære noe nytt.

Diskuter vedtaksgrunnlag. Vurder tiltak i hjemmet. Evaluer rapporten. Sett utvalgskriterier. Bedøm. Sjekk lovparagrafer. Grunnloven er brutt en rekke ganger. Så grovt at det skal være fengselsstraff i mange år for den skyldige fylkesnemndsleder.

To punkter til slutt:

1. Uten begrunnelse og beviser (utover løse påstander) er det lovstridig å dømme omsorgsovertakelse.

2. Fylkesnemndas vedtak førte til at alle guttene ble tatt, til tross for deres innvendinger. Barna ble ikke hørt. Når dette også gjelder den eldste gutten som er over tolv, og har partsrettighet, er det i følge straffeloven en soleklar kidnapping av barn.

DET BEGJÆRES PARTSTETTER FOR SØNNENE TIL EVA OG DENNIS BOWEN

Mvh

Asbjørn Nilssen, Sosiolog i kjærlighet, vennskap og familie

Kilder og sånt:

Forfatter: 333rebuke

Far til kidnappede barn. Kidnappet av myndighetene. Ikke begrunnet, da myndighetene ikke ser nødvendigheten av det.

Én tanke om “Mafia-katellet Vest-Viken – del – 2 – Klagen”

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: